Slamtömning

Schemalagd tömning av trekammarbrunnar och minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus. Det är miljö- och byggavdelningen som beslutar om dispens för förlängt hämtningsintervalllänk till annan webbplats för avloppsslam.

För slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial ringer du och beställer tömning av hos vår entreprenör. Tömning sker normalt inom 14 dagar efter beställning. Vill du ha tömt snabbare kan du få det mot en tilläggsavgift (se längre ner). Kom ihåg att ringa i god tid! Speciellt på sommaren är det många som ringer och vill få tömt.  Det finns även möjlighet att ingå i den schemalagda tömningen om du vill ha tömt varje år, så att du slipper ringa och beställa.

Behöver din brunn tömmas inom 24h?

Förbered dig genom att ha svar på dessa frågor innan du ringer och beställer en akut tömning av din brunn. Kanske är läget inte lika akut som man först kan tro.

  • Rinner vattnet undan vid tappställena (handfat, dusch) och går det att spola i toaletten?

  • Har du lyft på brunnslocket och tittat ned i brunnen?
  • Ser man inloppsrör och utloppsrör då man tittar ned i brunnen?

  • Ligger utloppsrören under eller över vattennivån i brunnen?

  • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då ni spolar inne i huset?

Att tänka på vid tömning

Fastighetsägaren är skyldig att se till att avloppsanläggningen är lätt tillgänglig för tömning. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon och medger vändmöjlighet.

  • Se till att vägen fram till brunnen är framkomlig för slambilen och att träd, kvistar och buskar inte hindrar den att komma fram.
  • Röj fram brunnen från gräs och sly så att den syns, markera gärna ut den med en käpp så att den syns och se till att brunnslocket inte är övergrävt.
  • Är tillfartsvägen avstängd med t.ex. vägbom måste du kontakta vår entreprenör och meddela när den är öppen eller var nyckel finns att hämta.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter.

Arbetsmiljöproblem vid slamtömning

Slamsugning av slutna tankar och slamavskiljare vid enskilda avlopp innehåller flera moment av tungt arbete. Sugslangen ska dras fram till tanken/slamavskiljaren, locket avlägsnas och slangen föras ned och hållas på plats under själva slamsugningen. Slangdragning vid slamtömning är tungt och kräver dragkrafter högt över de nivåer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Något som är väldigt viktigt är att det är röjt fram till brunnen. I regel behöver det dras slang från uppställningsplatsen av lastbilen till brunnen. Hinder i transportvägen kan vara buskar, staket, diken etc. Det förekommer att man behöver dra slang ända upp till 70 meter, ibland i oländig terräng, och upp på höjder. En röjd framkomlighet minskar även risk för fallolyckor, getingstick, fästingbett och ormbett etc.

Tunga brunnslock

Ett gammalt betonglock väger från 70 kg. Idag rekommenderar Kramfors kommun att byta lock som väger över 25 kg till lätt lock. Under en arbetsdag kan en slamsugchaufför lyfta uppemot 20 lock, ett manuellt mycket tungt arbete.

Enligt arbetsmiljöreglerna får ett brunnslock som kan dras åt sidan vid tömningen väga max 25 kg. Om locket istället behöver lyftas bort vid tömningen får det inte väga mer än 15 kg. Kommunen har samma regler i sina föreskrifter för renhållning:

"Lock och manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Lucka eller lock som måste lyftas får maximalt väga 15 kg. Kan ett lock skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 25 kg accepteras."

Som ett led i att förbättra arbetsmiljön för slamtömmaren har kommunen infört en ny avgift från och med 2016. Väger brunnslocket mer än 25 kg kommer fastighetsägaren att debiteras 400 kr extra per tömning.

Kommunen uppmanar därför alla fastighetsägare att byta till ett lätt brunnslock. Det finns olika tillverkare av lätta brunnslock, men det är viktigt att välja ett lock som är barnsäkert och som uppfyller Boverkets byggregler. Exempel på tillverkare är Svenska brunnslock, Brunnspecialisten och Kombiringen (se länkar i kolumnen till höger).

Färgmarkering av tömda brunnar

När brunnen är tömd sprutas en liten "dutt" med färg på locket av slamtömmaren. Färgen sitter kvar ca ett år tills den nötts bort av väder och vind. Det kommer vara olika färger varje år. Under 2020 är färgen röd. Tidigare färger var 2019 grön, 2018 gult och 2017 blått.
 
Märkningen görs för att kunden på ett lätt sätt ska kunna kontrollera om tömning gjorts eller inte. Det kan vara svårt att se om brunnen är tömd eller inte bara genom att öppna locket och titta ner. Efter tömning är det helt normalt att det står vatten i brunnen. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bakvatten från infiltrationen. 

Avgifter för slamtömningBrunnstypVolym

Avgift per
tömning och
anläggning


Större än 3m³
(kr/m³)

Slamavskiljande brunn

max 3m³

965 kr

320 kr/m³

Sluten tank

max 3m³

1 275 kr

320 kr/m³

BDT-brunn

max 3m³

965 kr

320 kr/m³

BDT-brunn i samband med
tömning av sluten tank


max 3m³


320 kr


320 kr/m³

Minireningsverk


1 275 kr


Hämtning av fosforfiltermaterial
-          Storsäck
-          Sugning av brunn3 440 kr
1 720 kr


Övriga tilläggsavgifter

Övriga tilläggsavgifter för extra tömning av slamavskiljare, sluten tank, BDT-brunn, minireningsverk och fosforfiltermaterial som utförs inom 14 dagar efter beställning utöver ordinarie avgifter enligt nedan.

Slamavskiljare

500 kr/tömning och anläggning

Sluten tank, BDT-brunn, minireningsverk och fosforfiltermaterial

0 kr/tömning och anläggning

Akut tömning inom 24 h efter beställning:
Vardagar 07.00-16.00                                           1000 kr
Vardagar 16.00-07.00                                        1 635 kr
Fredag 16.00-måndag 07.00                            3 250  kr

Tungt lock över 25 kg: 400 kr/st.

Extra slang över 20 m: 90 kr/10 meter nyttjad slang.

Närvaro vid tömning (abonnent vill närvara eller få specificerad tömningstid): 925 kr

Framkörningsavgift (om tömning har inte kunnat ske på grund av omständigheter som kunden råder över): 420 kr.

Uppdaterad: 2020-04-23 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Bohlins Slamsugning AB
info@bohlinsab.nu
Tel: 070-514 61 61

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.