Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Privatpersoner kan kostnadsfritt* lämna farligt avfall inom Kramfors kommun. Farligt avfall får aldrig lämnas till grovsopsinsamlingen, detta ska lämnas till Miljöbilen eller på avsedd på plats vid Högbergets ÅVC.
El-avfall lämnas på avsedd plats vid Högbergets ÅVC eller till den mobila grovsopsinsamlingen. Batterier kan förutom till farligt avfall även lämnas i batterirör som finns utställda i affärer/bensinstationer.

Tänk på att det farliga avfallet ska lämnas i hela och förslutna förpackningar. Märk gärna upp omärkta förpackningar om du vet vad som är i. Tomma förpackningar som innehållit färg lämnas som metall- eller plastförpackning på en återvinningsstation.

Exempel på farligt avfall:

  • kemikalier
  • bekämpningsmedel
  • glykol
  • färg
  • olja och oljefilter
  • lösningsmedel
  • batterier
  • elprodukter
  • lim
  • lack

Max 25 liter av spillolja, diesel och färg får kostnadsfritt lämnas per kund och tillfälle. Vid större mängder debiteras mottagningsavgift.

Företag som lämnar farligt avfall debiteras en mottagningsavgift.

*Normal mängd för ett hushåll. Vid större mängd debiteras mottagningsavgift.

Uppdaterad: 2020-09-24 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.