Ändring av brandskydd

Att väsentligt påverka brandskyddet är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till miljö och bygg och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. Det finns flera ändringar och åtgärder som kan påverka brandskyddet i en byggnad. Är du osäker på om det du ska göra påverkar brandskyddet, ta kontakt med en brandkonsult.

Följande åtgärder är exempel på sådant som anses väsentligt påverka brandskyddet:

 • Ändra byggnadens brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
 • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer t.ex. brandgasventilation eller automatiskt brandlarm.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller brandbelastning.
 • Byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, från till exempel bostad till handelslokal, läs mer här. Det kan även krävas bygglov om det utförs fasadändringar.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Beskrivning av vilka ändringar som utförs
 • Planritningar kan krävas, beror på åtgärden
 • Fasadritningar kan krävas, beror på åtgärden
 • Konstruktionsritningar om bärande konstruktion berörs
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ventilationsritningar vid ändringar av ventilationen
 • VS-ritningar om det tillkommer installationer eller om det sker väsentliga ändringar av befintliga VS-installationer
 • Kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.


Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.