Installation av eldstad

Funderar du på att installera eller förändra er eldstad finns det några saker du eventuellt måste göra för att klara myndighetskraven som gäller installation och väsentlig ändring av eldstad

Anmälan för eldstäder

För installation eller ändring av eldstad och rökkanal behövs en anmälan till miljö- och bygg. Ibland måste bygglov sökas, exempelvis om eldstaden behöver en ny skorsten som påverkar byggnadens utseende (t.ex. om skorstenen placeras nära takfoten, eller om den ska placeras på en fasad).

Observera att bygganmälan alltid måste lämnas in för nyinstallation och väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler senast tre veckor innan installation.

Säkerhet

Ta kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen. Eldstäder och förbindelsekanaler ska ha tillräcklig hållfasthet för att ta upp förekommande belastningar och andra påverkningar.

Eldstäder, ledningsapparater, och dylikt ska placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget ska utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter pga. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler och rörledningar.

Observera att du är själv ansvarig för att följa lagar och regler vid installation och eldning. Oavsett vilken typ av kamin, vedspis eller kakelugn du väljer är brandsäkerheten det mest väsentliga.

Anmälningspliktig åtgärd enligt PBF 6 kap. 5 § 3 punkten vid:

 • Installation av ny eldstad.
 • Installation av ny braskassett
 • Ändring eller byte av skorsten, till exempel vid installation av helt ny rökkanal.
 • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

Om du installerar en eldstad utan anmälan, startbesked och slutbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen  9 kap. 19 §.

Observera att skorsten ska vara minst 1 meter hög.

Om avståndet mellan skorsten och taknock är mer än 2,3 meter behöver skorstnen nå över taknock.

Om avståndet mellan skorstenen och taknocken är mindre än 2,3 meter behöver skorstenen sträcka sig minst 0,4 meter högre än nocken.

Ansökan

I ansökan vill vi få in följande handlingar:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
 • Situationsplan (går att fylla i direkt via e-tjänsten)
 • Planritning som visar var i huset skorstenen placeras
 • Prestandadeklaration, teknisk beskrivning eller CE-märkning
 • Kontrollplan
 • Foto utvändigt, om det finns en befintlig skorsten som ska användas.
 • Fasadritning, om det är en ny skorsten. Finns det ingen fasadritning att utgå ifrån kan ett foto användas där den nya skorstenen ritas in. Fotot ska vara från gaveln och skorstenen ska måttsätts med total höjd, höjd över nock och avstånd till taknocken.

Se planritningar och fasadritning Öppnas i nytt fönster. som visar placeringen av eldstad. 

Du får inte installera innan du fått ett startbesked!

I startbesked anges att:

 • byggherren ansvarar för kontrollen
 • besiktningsprotokoll från sotare och begäran om slutbesked ska lämnas in när installationen är klar
 • eldstad får inte tas i bruk innan slutbesked är utfärdat med godkänd besiktning från sotaren

För begäran om slutbesked ska du lämna in

 • signerad och undertecknad kontrollplan
 • godkänt besiktningsprotokoll från sotare

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.