Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. En altan som byggs inom detaljplanelagt område behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 meter från marken. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Undantag från krav på bygglov för altaner

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • Inte byggas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om din altan inte uppfyller dessa kriterier anses altanen som en tillbyggnad och kan då kräva bygglov.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Förslag till kontrollplan

Se kartan över din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.