Inglasad balkong

För en- och tvåbostadshus

Inom detaljplan krävs bygglov om:

 • Du bygger en balkong som samtidigt glasas in
 • Balkongen har ett tak som har bygglov
 • Inglasningen sker på en indragen balkong
 • Byggnaden/tomten ingår i ett område med kulturmiljö

Möjligt med anmälan för “attefallstillbyggnad” inom detaljplan om:

 • Det finns en befintlig balkong
 • Balkongen saknar tak eller har ett lovbefriat skärmtak om max 15 m²
 • Balkongen är max 15m² stor
 • Inglasningen blir max 15 m² BTA stor

Utanför område med detaljplan krävs bygglov om

 • Byggnaden/tomten ingår i ett område med kulturmiljö
 • Det är utökad lovplikt i områdesbestämmelsen
 • Inglasningen anses inte vara en mindre tillbyggnad

För andra byggnader

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov.

 • Vad får jag bygga? En inglasning av balkong ses som en tillbyggnad då det är en åtgärd som ökar byggnadens volym. Se karta över din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad är lämpligt att bygga? På vissa hus kan det vara olämpligt att glasa in befintliga balkonger med hänsyn till byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde.
 • Profillösa inglasningar är alltid lättare att anpassa till en befintlig byggnad.
 • Bor du i ett radhus/flerbostadshus? Då kan det hända att din bostadsrättsförening eller hyresgästförening har egna riktlinjer om hur en inglasad balkong ska se ut för att skapa en enhetlig miljö. Även om du följer föreningens riktlinjer krävs det en ansökan om bygglov och då är det bra om du skickar med föreningens riktlinjer tillsammans med dina ritningar.
 • Uppfylls tillgänglighetskraven för den tillbyggda delen? När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.
 • Hur tätas balkongen för skydd mot brandspridning till eventuella närliggande brandceller?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Annan övrig information, t.ex. foto på liknande inglasning, produktinformation
 • Förslag till kontrollplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.