• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen är man skyldig att hålla sin tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att man inte kan ha stora mängder med skräp på sin tomt. Det kan också innebära att träd och häckar måste trimmas. Har man avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.
 
Även byggnaderna på tomten måste hållas i ett vårdat skick, oavsett om någon bor på fastigheten eller inte. Finns fastigheten inom tätbebyggt område kan det ställas högre krav än om den ligger på landsbygden.

Skrotbilar på tomten

Förvarar man många fordon, eller har fordon i dåligt skick på sin tomt, kan man bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten kan se ovårdad ut, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska med mera.
 
Har man äldre fordon som kan läcka kemikalier gör måste man se till att förhindra det. Släpper man ut kemikalier i miljön riskerar man dessutom att bli anmäld och dömd för miljöbrott. Läs mer om skrotbilar på hemsidan här.

Lämna bilen till en auktoriserad firma. I Kramfors finns Ådalens Bildemontering och Albin & Herberts Bildemontering.

 
Vill du lämna klagomål?

Om du tycker att en tomt är ovårdad och därmed en störning för omgivningen, så kan du vända dig till Miljö- och byggförvaltningen. Du kan lämna klagomål anonymt men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som händer i ärendet.

Om du lämnar ett klagomål vill vi veta så mycket som möjligt: fastighetsbeteckning eller adress, varför du anser att tomten är ovårdad och eventuellt kontaktuppgifter till dig. Helst vill vi att du skickar in bilder för att underlätta för oss.

 

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Miljö- och byggförvaltningen
Ringvägen 34
872 80 Kramfors
Tel: 0612-80 000


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.