Utstakning, utsättning

Utstakning innebär att läget av byggnaden märks ut på marken innan byggnadsarbetena påbörjas. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning.

Utstakning, finutstakning eller husutsättning, som det också kallas, betyder att byggnaden markeras ut på den plats där den planeras att byggas. Utstakningen är den del av bygglovsprocessen som sker innan själva byggarbetet påbörjas.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge är att betrakta som en olovlig åtgärd och kan innebära ett ingripande enligt plan- och bygglagen, till exempel byggsanktionsavgift. Det kan också innebära höga kostnader att rätta till den felaktiga placeringen.

Utstakningen ska göras av kommunens tjänst (mättekniker) eller av en extern aktör som uppfyller vissa ställda krav.

När kommunstyrelsen har gett ett startbesked enligt 23 §, ska kommunen eller den externa aktören låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge.

Om utstakning görs i eller intill en tomtgräns ska grannen enligt lag ges möjlighet att vara med under utstakningen. Byggherren ansvarar alltid för att berörd granne kallas när så behövs. Om fastighetsgränser är osäkra och måste säkerställas krävs en fastighetsbestämning.

Information om utstakning på Boverkets webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.