08 februari 2017

Miljöpriset till vår kostchef

När Landstinget Västernorrland idag delade ut sina miljöpris för 2016 föll valet för det externa priset på vår kostchef Karin Lidén. Ett riktigt fint erkännande för hennes långa och idoga arbete.

Landstinget delar varje år ut pris till människor som gjort något extra inom hållbarhet och miljö. Dels belönar de interna medarbetare, dels lyfts externa handlingar.

Det externa miljöpriset tilldelades Karin Lidén för att hon under lång tid varit pionjär för ekologiska livsmedel, klimatsmart mat och lokalt producerade råvaror. Karin har också engagerat sig regionalt och nationellt för att fler ska ändra beteende.

I sin motivering skriver Landstinget:
"Karin Liden har haft en lång yrkeskarriär inom kök och livsmedel. Hon har målmedvetet drivit på en hållbar utveckling. Som exempel har Karin drivit på för att köpa in mer ekologiska och lokalt odlade livsmedel, utbildat andra organisationer, ökad användning av vegetariska livsmedel och engagerat sig i branschorganisationer nationellt.

Genom sitt stora engagemang har Karin bidragit att många har fått en ökad kunskap och större intresse för hållbara livsmedel."

Väldigt glad och ledsen på samma gång
Karin fanns naturligtvis på plats för att ta emot sitt pris som delades ut vid en ceremoni samband med regionfullmäktiges möte i Härnösand. Hon berättar att det var med delade känslor hon åkte dit:
– Jo, jag är VÄLDIGT glad och stolt över utmärkelsen, men samtidigt otroligt sorgsen att det skulle delas ut precis idag när man just tagit beslut om nedläggning av BB i Sollefteå samt ska fortsätta diskutera akutkirurgins framtid. 

Det interna miljöpriset
Det interna miljöpriset 2016 gick till Henrik Dahlberg och Andreas Gissberg för sitt arbete med att utveckla landstingets videomöten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Karin Lidén har slutat som kostchef hos oss. Kontakta Region Västernorrland om ni har frågor kring priset.