29 mars 2018

När kommer vårfloden?

SMHI beräknar att det finns en förhöjd risk för svår vårflod i länet. Sannolikheten är stor att vi får en klass 2 eller till och med en klass 3-varning i små och medelstora vattendrag. Kramfors kommun arbetar dock för att vara förberedd när temperaturen stiger.

När snön och isarna smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag. I vårt län ligger det i dagsläget cirka 150-200 millimeter vatten i form av snö på marken. På vissa platser kan det till och med ligga upp emot 300 millimeter. Det är dubbelt så mycket jämfört med hur det vanligtvis är den här årstiden.

– På grund av på de kyliga nätterna är det dock än så länge relativt lugnt inom de områden där vi har ansvar. Vi håller extra koll på ställen där vi vet att det brukar bli vattenansamlingar, säger Peter Levin, chef för tekniska avdelningen.

Extra fokus ligger på att hålla dagvattenbrunnarna öppna, de hackas och tinas fram med hjälp av ånga. Stora snöansamlingar fraktas också bort.

– Vi gör allt vad vi kan för att vara förberedda om vårfloden blir besvärlig. Parallellt med detta håller vi dessutom på med halkbekämpning och inom en snar framtid ska sanden sopas bort.

Privatpersoners ansvar
Risken för översvämning innebär också att du som privatperson har ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

  • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus, vid behov flytta på intilliggande snö om det är möjligt.
  • Se upp för snö- och isras från tak.
  • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta dina saker i tid. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
  • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler, till exempel kramfors.se, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
  • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Levin
Chef tekniska avdelningen
peter.levin@kramfors.se