• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
20 januari 2020
Bygga, bo & miljö

Lägesrapport om återvinningscentralen i Ullånger

Vi har tidigare berättat om den planerade återvinningscentralen i Ullånger. Av olika anledningar har bygget försenats, men vi kan nu meddela att om allt går enligt planerna invigs centralen i oktober 2020.

Under våren 2019 genomförde vi en upphandling av totalentreprenör för bygget och i juni undertecknades avtalet av Kramfors kommun och Byggnads AB Lennart Eriksson.

Enligt det förslag som tagits fram är återvinningscentralen utrustad med en ramp och en 220 m² stor byggnad. Vid rampen kommer containrar för bland annat trädgårdsavfall, brännbart avfall och olika typer av trä att finnas. Byggnaden ska innehålla utrymmen för till exempel elektronik, brandfarliga varor och personalutrymmen.

Handlingar till bygglovsansökan

Totalentreprenören arbetar för närvarande med att ta fram underlag till bygglovsansökan. I skrivande stund är handlingar för situationsplan/höjder, planritning och fasaden producerade.

Till bygglovsansökan ska även underlag för anmälan om mellanlagring av farligt avfall samt underlag för hantering av brandfarlig vara tas fram. Entreprenören har meddelat att allt underlag beräknas vara klart inom kort och därefter kan ansökningarna lämnas in av Kramfors kommun.

Buller ska minimeras

Den utförda bullerutredningen visar att någon form av bullerskydd, till exempel vall eller plank, måste uppföras för att gällande riktvärden skall uppnås. Riktvärdet ligger på 45 dB kvällar och helger samt 50 dB under dagtid.

Rivning av betongplatta utförd

Parallellt med projekteringsarbetet har en betongplatta som fanns från tidigare verksamhet på platsen tagits bort. Information om detta skickades ut till de närmaste grannarna via brev i juli. För detta arbete fanns ett rivningslov sen tidigare.

Uppdaterad: 2020-01-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.