• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
21 januari 2020
Bygga, bo & miljö

Vi byter höjdsystem

Från och med den 1 januari 2020 har Kramfors kommun bytt referenssystem i höjd till det nationella höjdsystemet RH2000. Det innebär att all höjddata och alla inmätningar till kommunens kartor fortsättningsvis kommer att göras i RH2000.

Varför byter vi höjdsystem?

Vi byter höjdsystem för att underlätta utbyte av data mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Projekt som går över kommungränser blir lättare att hantera och vi slipper ett tidskrävande jobb att beräkna om ritningar och andra geografiska informationer mellan höjdsystemen. Noggrannheten vid mätning med GPS blir också bättre.

Vad är ett höjdsystem?

När vi anger "höjd över havet" är det egentligen höjd över geoiden vi menar. Geoiden är alltid vinkelrät mot tyngdkraften. Med höjd över havet (H) avses alltså avståndet längs lodlinjen från den aktuella punkten till geoiden.

Ett höjdsystem består av ett antal, på marken väl markerade, så kallade fixpunkter. Varje fixpunkt är noggrant inmätt och representerar höjden i det aktuella höjdsystemet på den punkten. Höjdsystemet är också nära förknippat med ett antal parametrar som bland annat definierar höjdsystemets nollpunkt, hur beräkningen av höjderna har gått till och vilket år (epok) som höjderna är giltiga för.

Höjdfixarna används sedan som utgångspunkter för att mäta höjdskillnader till andra objekt, som då kan höjdbestämmas.

Sveriges nya nationella höjdsystem, RH 2000 blev officiellt 2005.

Källa: Lantmäteriet

Vilka berörs av bytet?

Bytet kommer främst att beröra de som redan använder digitala eller analoga kommunala kartor med höjdinformation.

Vad är höjdskillnaden?

Det nya höjdsystemet RH2000 ligger 0,96 meter högre i Kramfors kommun än vårt gamla höjdsystem RH 00.


All höjddata i primärkarta, vatten- och avloppsledningskarta och nybyggnadskartor redovisas från och med 2020-01-01 i RH2000.

Uppdaterad: 2020-01-22 Sidansvarig: Frida Lindman

Frågor kring nyheten?

Katharina Karawajew
Mättekniker
katharina.karawajew@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.