10 juni 2020

Godkänt bygglov för återvinnings­central i Ullånger

I mars lämnade Kramfors kommun in en bygglovsansökan för den nya återvinningscentralen i Ullånger. Allmänheten har haft möjlighet att yttra sig och igår, 9 juni, godkände Kommunstyrelsen ansökan.

– Det känns skönt att vi kommit så långt som till bygglov, säger produktionsnämndens ordförande Rainor Melander.
– Snart kan även de i Höga Kusten på ett lättare sätt lämna sitt avfall. Det ska vara lätt att göra rätt.

Processen startade för ett år sedan
Upphandlingen av den nya återvinningscentralen gjordes för ungefär ett år sedan och gäller en fullt utrustad anläggning med en ramp som leder till ett antal containrar för olika typer av avfall. I bygget ingår även en 220 kvm stor byggnad som ska innehålla utrymmen för bland annat elektronikskrot, farligt avfall och personalutrymmen.

I anslutning till återvinningscentralen planeras även för en återvinningsstation - alltså en inlämningsplats för papper, tidningar, plast, metall och glas.

– Ett projekt av den här storleken kräver en stor mängd underlag och en del av dessa ansvarar vi för att ta fram, säger Anders Johansson på Byggnads AB Lennart Eriksson, som är totalentreprenör för bygget.

Planer och handlingar inför bygglovsansökan
Företaget har tagit fram plan- och fasadritningar, situationsplan, bullerutredning, tillstånd för att hantera brandfarliga varor och anmälan enligt miljöbalken. Därefter har Kramfors kommun ansökt om bygglov.

Efter att bygglovsansökan lämnades in början av mars har allmänheten haft möjlighet att yttra sig, något som ett antal personer har gjort. De frågor och invändningar som har kommit in har därefter besvarats av kommunen i sin roll som sökande av bygglov.

– Alla bygglovsansökningar följer en lagstadgad ordning och är en process som har sin gång, säger Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning.

Under förutsättning att ingen överklagar bygglovsbeslutet kan bygget påbörjas. Målet är att den nya anläggningen ska invigas i slutet på oktober i år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
rainor.melander@kramfors.se

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@kramfors.se