04 september 2020
Bygga, bo & miljö

Nya regler för farligt avfall och bygg- och rivningsavfall

Nu skärps kraven på företag att rapportera farligt avfall. Alla verksamheter som hanterar farligt avfall, till exempel bland annat elektronik och kemikalier, omfattas av detta. Även reglerna kring utsortering av bygg-och rivningsavfall har ändrats.

Det är till Naturvårdsverket rapporteringen ska ske och lokalt är det kommunen som är kontrollmyndighet.

– Man kan i korthet beskriva detta som en utökad anteckningsskyldighet för alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall, säger Magnus Zeilon, miljö– och hälsoskyddsinspektör på Kramfors kommun.

– Syftet är att få ökad kontroll över mängden farligt avfall och att det hanteras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön,

Rapporteringen sker digitalt via en särskild e–tjänst eller genom att ansluta verksamhetens system till ett API (applikationsprogrammeringsgränssnitt).

De nya reglerna för företag om rapportering av farligt avfall trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med den 1 november 2020 ska e-tjänsten användas.

På Naturvårdverkets webbplatslänk till annan webbplats finns information om reglerna och hur rapporteringen ska gå till. Se länk längst ned på sidan.

Utsortering av bygg- och rivningsavfall

En annan nyhet från 1 augusti gäller utsortering av bygg– och rivningsavfall.

Sedan tidigare är det förbjudet att elda eller gräva ned sådant avfall. Det måste tas omhand på ett sätt som maximerar återanvändningen och minimerar den totala avfallsmängden.

– Nu ska alla som producerar bygg- och rivningsavfall sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall, säger Magnus Zeilon.

Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet.

Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat.

Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter, anger Naturvårdsverket.

På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns information om de nya reglerna.


Uppdaterad: 2020-09-11 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Magnus Zeilon
Miljöinspektör
0612-803 68
magnus.zeilon@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.