28 september 2020

Regeringen skjuter på krav om matavfallsinsamling

Regeringen skjuter fram tidpunkten då kommuner ska ha ordnat separat insamling av matavfall till år 2023. Beslutet välkomnas av Kramfors kommun, eftersom vi nu kan skapa en hållbar insamlingslogistik som hjälper invånarna att sortera sitt avfall.

Samtidigt som Sveriges kommuner nås av beskedet att de får ytterligare två år på sig att få matavfallsinsamlingen på plats så inväntas även regler från Regeringen rörande den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och returpapper.

– Naturligtvis känns det tråkigt att inte sätta igång arbetet med matavfallsinsamlingen redan nu men det är flera bitar som ska falla på plats inför ett sådant införande, säger Annamaria Berglund, enhetschef för avfall och återvinning på Kramfors kommun.

För Kramfors kommun innebär beslutet från Regeringen att vi får mer tid till att införa ett insamlingssystem med största möjliga ekonomiska och miljömässiga vinster. Beskedet att HEMAB i Härnösand beviljats ett investeringsstöd från Klimatklivet för att möjliggöra utbyggnationen av sin biogasanläggning i Härnösand är något som ligger i linje med detta.

– Med den anläggningen på plats kommer vi att kunna hantera hushållens matavfall i vår grannkommun och det vore det mest effektiva både för miljö och ekonomi. Vi avser att påbörja insamlingen när en anläggning står klar att kunna hantera avfallet, fortsätter Annamaria Berglund.

I väntan på att insamlingen kan starta kommer Kramfors kommun att fortsätta arbeta förebyggande runt uppkomsten av matavfall såväl som för övriga avfallskategorier.

FAKTA/Matavfall

  • Under 2018 uppkom cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar 133 kg per person. 95 av dessa kilon uppstår i hushållen.
  • Matavfall innehåller en stor del näringsämnen som utgör en viktig resurs i den cirkulära ekonomin.
  • Det nationella etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att senast år 2020 ska hälften av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt, varav minst 40 procent ska behandlas så att energin tas tillvara.
  • Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se