29 mars 2021
Bygga, bo & miljö

Överklagat länsstyrelsebeslut
om ny återvinningscentral

Länsstyrelsen i Västernorrland ansåg att Kramfors kommun hade gjort rätt som beslutade om bygglov för återvinningscentralen i Ullånger. Detta beslut har dock överklagats till Mark-och miljödomstolen.

Det var i februari som Länsstyrelsen Västernorrland avslog den överklagan som gjorts mot Kramfors kommun planerade återvinningscentral i Ullånger. Istället gick Länsstyrelsen på kommunens linje och beviljade bygglov.

Detta beslut har nu överklagats till nästa instans, Mark- och miljödomstolen, vilket innebär att återvinningscentralen inte kommer att kunna öppna under 2021.

Tidsplan

Entreprenören som kontrakterats för bygget har tagit fram olika tidsplaner att förhålla sig till beroende på när under året besked om bygglov kommer. Viktigt att ta i beaktande är också att huvudentreprenören med sina underleverantörer behöver viss ställtid från besked till byggstart. Besked om bygglov behöver meddelas i god tid innan planerad byggstart, oavsett vilken av tidsplanerna som kan bli aktuell.

När byggstart i april nu är uteslutet är nästa möjliga scenario en byggstart i november 2021 och färdigställd återvinningscentral i september 2022.

För att hålla sig till budget behöver entreprenören undvika vinterarbete då det innebär högre kostnader till följd av tidskrävande arbete och kostsamma arbetsprocesser. Med dessa förutsättningar i beaktande har tidsplanerna skapats och därför påbörjas inte heller arbete under andra delar av året än de i tidsplanerna angivna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-800 00
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.