01 september 2021
Bygga, bo & miljö

Förslag till nya hastigheter i Kramfors tätort

Efter en hastighetsöversyn finns det nu ett förslag på nya hastigheter i Kramfors tätort.
Förslaget syftar till att de nya hastigheterna ska förbättra bland annat trafiksäkerheten samt att genomfartstrafik ska flyttas över från lokalgator till huvudvägnätet.

Hösten 2020 påbörjades arbetet med en hastighetsöversyn för Kramfors tätort. Hastighetsöversynen har genomförts med hjälp av handboken Rätt fart i staden som Trafikverket tillsammans med SKL (2009) har tagit fram för att stödja kommuner i deras arbete med hastighetsöversyner och hastighetsplaner.

Arbetet har resulterat i en rapport som innehåller ett förslag för nya hastigheter inom Kramfors tätort. De övergripande principerna kan ses i tabellen nedan, men bygger på att gatunätet har olika funktion och användning och de utifrån detta också får olika hastighetsgränser. Förslaget redovisas i sin helhet i rapporten.

Karta nya hastigheter Kramfors tätort

Principer för nya hastigheter

30 km/h
Gator i bostadsområden, gator i centrum och vid skolor och förskolor.

40 km/h
Gator längs huvudvägnät

60 km/h
Gator längs huvudvägnätet där det är långt mellan korsningspunkter och där oskyddade trafikanter inte gör anspråk på sträckan, ex där gång- och cykelvägar är helt separerade och infarter från bostäder endast förekommer på enstaka platser

Målet är att de nya hastigheterna ska förbättra bland annat trafiksäkerheten samt att genomfartstrafik ska flyttas över från lokalgator till huvudvägnätet. Exempel på platser där sådan överflyttning kan ske är Mällbyvägen till Finnmarksvägen, Solvägen till Gränsgatan/Bergomsvägen, Jättestagatan till Riksväg 90 och Brunnevägen till Industrivägen.

Förslaget och den politiska processen

Planen är att förslaget ska behandlas politiskt i kommunstyrelsen 12 oktober 2021. Om förslaget antas kommer omskyltning av hastigheter att starta under hösten 2021 och pågå under 2022.

Förslaget har redan presenterats för Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, NTF samt VTG.

Nu är det önskvärt att även allmänheten inkommer med synpunkter kring förslaget.

Är det något som saknas?

Är det någon plats i tätorten som är särskilt trafikfarlig?

Finns det någon plats där tillgängligheten för fordonstrafiken blir för låg?

Finns det fysiska åtgärder (alltså ombyggnationer av vägutrymme, farthinder o.s.v.) som bör genomföras i samband/eller istället för förslaget?

Synpunkter inlämnas här: Synpunkter, klagomål och felanmälan | Kramfors kommun Länk till annan webbplats.

Sista datum för synpunkter är 14 september.

Här laddar du ner Rapporten hastighetsöversyn Kramfors tätort  Pdf, 1.9 MB. samt handboken Rätt fart i staden. Pdf, 2.1 MB.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Stefan Välijeesiö
Samhällsplanerare
Tel: 0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.