07 december 2021

Datumparkering och parkeringsförbud i Kramfors

På alla gator inom Kramfors tätort gäller datumparkering mellan 02.00-09.00 varje natt. Längs med den norra sidan av Viktoriagatan i Kramfors gäller ett totalt parkeringsförbud nattetid, under perioden 15 oktober till 15 april.

Datumparkering

I Kramfors tätort gäller datumparkering mellan 02.00-09.00 varje natt.
Datumparkeringen gäller på alla gator inom gränsen för Kramfors tätort, om ingenting annat anges med vägmärken. Det innebär att du nattetid måste ställa ditt fordon på olika sidor av gatan beroende på om det är udda eller jämnt datum.

Varför har kommunen datumparkering?

Genom datumparkeringen så är alltid en sida av gatan fri varje natt och det underlättar vårt arbete med vägunderhållet.

Vad är datumparkering?

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du inte får parkera på den sida av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och inte på den sida av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Om du parkerar på dagtid spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på, så länge det är tillåtet att parkera där.

På vilken sida ska jag parkera?

Exempel 1. Det är den 25 april och klockan är 23.00. Du ska parkera bilen över natten. Klockan 00.00 blir det den 26 april - ett jämnt datum. Denna natt, den 26 april, är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har jämna husnummer fram till klockan 09.00. Parkera på den sida av gatan som har udda husnummer.

Exempel 2. Det är den 31 december och klockan är 23.00. Du ska parkera bilen över natten. Klockan 00.00 blir det den 1 januari - ett udda datum. Denna natt, den 1 januari, är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har udda husnummer fram till klockan 09.00. Parkera på den sida av gatan som har jämna husnummer.

Kom ihåg att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad!

Mer information om datumparkering och övrig parkering.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud gäller nattetid på Viktoriagatan, sidan med jämna husnummer, i Kramfors under perioden 15 oktober till 15 april. Förbudet är mellan klockan 22.00-06.00 varje natt.
På den andra sidan av Viktoriagatan är det parkeringsförbud jämt.

Anledningen till parkeringsförbudet är att vägens utformning gör vinterväghållningen svår ifall det står bilar längs med vägen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Frågor kring nyheten?

Tomas Braxenholm
Tekniska avdelningen
tomas.braxenholm@
kramfors.se