05 september 2022

Arbeten på gång- och cykelvägen vid Mäja - hänvisning till väg 876

Trafikverket ska utföra bergåtgärder mellan södra och norra infarten till Mäja i Ullånger med start vecka 37, det vill säga måndag 12 september. Arbetet pågår några veckor och under tiden hänvisas gående och cyklister till väg 876 över Mäja.

– De senaste årens kraftiga regn och skyfall gör att vi behöver säkra berget ytterligare med bergnät och erosionsskydd, berättar Trafikverkets projektledare Annica Boström och fortsätter:

– Vi kommer dessutom att att flytta ett vattendrag, rensa trummorna samt plocka bort sten och grus som vattnet dragit med sig nedför berget och den branta slänten ned i diket.

Uppskattningsvis avstängd till 7 oktober
För att kunna utföra arbetet stängs den aktuella gång- och cykelvägsdelen av mellan vecka 37 och vecka 40. Enligt planeringen ska den öppnas igen 7 oktober.

Sträckan för omledningen blir inte längre, men lite mer kuperad. Orangea omledningskyltar kommer att finnas på plats.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annica Boström
Projektledare Trafikverket
010-123 08 32
annica.bostrom@trafikverket.se