Petra Lundgren och Mohammad Mazen jobbar båda som kock vid centralköket i Kramfors.

09 september 2022

Nu samlar vi in matavfall

Förra veckan gjordes den första insamlingen från kommunens olika verksamheter, hela 1,2 tons matavfall samlades in.

Kramfors kommun har nu påbörjat sin resa med att samla in matavfall, först ut är våra kommunala verksamheter, det vill säga skola, förskola och äldreboenden. Matavfall innehåller en stor del näringsämnen och energi som går till spillo när de förbränns som vanligt restavfall. Att vi nu samlar in matavfall och minskar matsvinn i våra verksamheter utgör viktiga resurser i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Matavfallet blir biogödsel och biogas

Regeringen har beslutat att minst 50% av matavfallet som samlas in ska behandlas biologiskt. Ett exempel på biologisk behandling är att genom så kallad rötning utvinna näring och energi. Avfallet från Kramfors kommer rötas på biogasanläggningen i Äland utanför Härnösand. Där återförs näringen till odlingsmarkerna i form av biogödsel och energin tas till vara i huvudsak i form av fordonsgas, så kallad biogas.

Premiärtur med sopbilen

Så här i början kommer det vara en inkörningsperiod, och det kan förekomma felaktigheter. Till exempel hittades plastpåsar i matavfallspåsarna, där det absolut inte ska slängas plast (inte heller bioplast, plast gjord av majs etcetra).
Annamaria Berglund, Enhetschef avfall och återvinning, följde med sopbilen på den första turen för att se hur det fungerade.

– Bra att vi kommit igång med insamlingen av matavfall. Det mesta fungerar, men det finns några saker vi ska åtgärda. Till exempel upptäckte vi att en del kärl kunde placeras annorlunda för att underlätta för sopbilen, några behöver fler kärl, någon hade placerat kärlet i ett varmt soprum vilket gör att matavfallet möglar och jäser. Vi jobbar vidare tillsammans med verksamheterna så det ska bli enkelt för alla att samla in sitt matavfall, säger Annamaria.

Matavfall från hushåll

Under 2024 kommer även hushållen att kunna sortera sitt matavfall. Kramfors kommun inför då ett system för separat utsortering och insamling av rest- och matavfall för en- och tvåfamiljshus med tvådelade kärl och för flerfamiljshus i bruna kärl eller underjordsbehållare.

Här kan du läsa om vad man kan slänga/inte slänga i matavfallspåsen Pdf, 304.5 kB.

Här kan du läsa om insamling av matavfall från hushåll


Fredrik Viberg från VTG körde sopbilens första tur för att samla in matavfall från kommunens olika verksamheter.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se