21 september 2022

Extraöppet på Högberget

På lördag är det extraöppet på Högberget klockan 09.00 – 14.00. Kanske dags för en höstrensning av förråd och garage?

Just nu pågår en del ombyggnationer på Högberget, bland annat anläggs en ny in- och utfartsväg. Vi ber om överseende med att det kanske inte ser ut som det brukar. Fråga gärna personalen om hjälp.

Har du något som kan återanvändas?

Sedan en tid finns en container där du kan lämna in saker för återbruk samt textilinsamling. Det du inte längre har behov av kanske kan vara ett riktigt fynd för någon annan. Allt som lämnas vid den stationen tillfaller DISA (kommunens återbruksverksamhet) och PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete). Det är inte tillåtet att plocka med sig saker från återbruksstationen.

Att återanvända produkter är ur miljösynpunkt mycket bättre än både materialåtervinning och energiutvinning. Sedan i våras har drygt 9 ton samlats in till återbruk.

Sortera och packa innan du åker

På Högbergets återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall. Batterier, farligt avfall och elavfall är sådant som alltid lämnas först och vid angiven plats för detta. Använd gärna vår Sorteringsguide som vägledning till hur olika avfall sorteras. På plats kan du fråga vår kunniga personal om du är osäker på var du ska lämna avfallet.

Genomskinliga säckar

När du packar i säckar, notera att säckarna ska vara genomskinliga för att vi ska kunna ta emot dem.

När du ska lämna tunga saker

Tänk på att vår personal inte har möjlighet att hjälpa dig att lyfta eller bära. Ta istället med dig någon som kan hjälpa om du ska lämna tunga saker.

Nästa helgöppet

Lördag 12/11 09.00 – 14.00

Nyhet om ny infart till Högbergets avfallsanläggning

Här kan du läsa mer om Högbergets återvinningscentral

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se