08 november 2022

Extraöppet på Högberget

På lördag den 12 november är det extraöppet på Högbergets återvinningscentral klockan 09.00 – 14.00.

Nu är den nya in- och utfartsvägen på plats. Detta innebär att infart sker till höger direkt innanför den nya grinden och under kraftledningsgatan (se bild nedan). På rampen kör du motsatt håll än tidigare, och det är en ny utfartsväg. Förhoppningen är att detta kommer minska köbildning och även öka säkerheten eftersom yrkestrafik och personbilar kommer ha olika körvägar in till avfallsanläggningen.

Insamlingsfack för ris

För att underlätta insamlingen av Ris och Trädgårdsavfall har en yta asfalterats för att enkelt kunna tippa av ris från släpvagn och dylikt utan att behöva köra upp på rampen. Denna plats finner ni till höger, bredvid insamlingen av vitvaror. Där finns även containrar för insamling av trädgårdsavfall.

Flygbild över anläggningen, med röda pilar som visar den nya in- och utfarten.

Har du något som kan återanvändas?

Sedan en tid finns en container där du kan lämna in saker för återbruk. Det du inte längre har behov av kanske kan vara ett riktigt fynd för någon annan. Allt som lämnas vid den stationen tillfaller DISA (kommunens återbruksverksamhet) och PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete). Det är inte tillåtet att plocka med sig saker från återbruksstationen.

Att återanvända produkter är ur miljösynpunkt mycket bättre än både materialåtervinning och energiutvinning. Sedan i våras har drygt 9 ton samlats in till återbruk.

Sortera och packa innan du åker

På Högbergets återvinningscentral kan du lämna sorterat grovavfall. Batterier, farligt avfall och elavfall är sådant som alltid lämnas först och vid angiven plats för detta. Använd gärna vår Sorteringsguide som vägledning till hur olika avfall sorteras. På plats kan du fråga vår kunniga personal om du är osäker på var du ska lämna avfallet.

Genomskinliga säckar

När du packar i säckar, notera att säckarna ska vara genomskinliga för att vi ska kunna ta emot dem.

När du ska lämna tunga saker

Tänk på att vår personal inte har möjlighet att hjälpa dig att lyfta eller bära. Ta istället med dig någon som kan hjälpa om du ska lämna tunga saker.

Nyhet om ny infart till Högbergets avfallsanläggning

Här kan du läsa mer om Högbergets återvinningscentral

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se