• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Bönamns fiskeläge, ett av våra riksintressen.

En ny kulturmiljöplan

Kramfors kommun har beslutat att ta fram en ny kulturmiljöplan, som ersätter kulturmiljövårdsprogrammet från 1990. Kulturmiljöplanen är ett strategiskt dokument som ska stödja oss i planering och beslut.

Att arbeta med kultur är en prioriterad fråga för kommunen. Vi vill bidra till att engagemanget för våra kulturmiljöer ökar, att de lever vidare, används och utvecklas. Kulturarvet är en resurs för ökad inflyttning och besöksnäring, men det är först när kulturarvet levandegörs som det får sitt fulla värde och berättigande.

Kulturmiljövårdsprogram från 1990

Kommunens nuvarande kulturmiljövårdsprogram skrev för ungefär 30 år sedan. Sedan dess har lagstiftningen till viss del förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst miljöerna i sig. Kulturarvet och kulturmiljöerna är det som ger vår centralort och våra bygder karaktär, det som samtidigt utmärker oss från och förenar oss med andra platser. Det gäller såväl sågverksindustrin och bruksmiljöerna som fiskelägena och odlingslandskapet.

Syftet med en ny kulturmiljöplan är trefaldigt. Vi vill dels inventera kommunens kulturmiljöer, med tanke på förändringar i förhållningssätt och lagstiftning. Dels vill vi öka kunskapen om och engagemanget för våra kulturmiljöer hos invånarna samt utforska kulturmiljöernas potential som besöksmål och livsmiljöer.

Fältinventeringar utfördes under hösten 2018 av konsultbolaget WSP Sverige AB. WSP hjälper Kramfors kommun att sammanställa kulturmiljöplanen.

Välkommen till medborgardialog om kommunens kulturmiljöer!

Vi arrangerar två öppna möten med samma innehåll.

Torsdag 22 november kl 18:30. Plats: LärKan konferens i Kramfors.
Tisdag 27 november kl 18:30. Plats: Centrumhuset i Ullånger.

Vill du bidra till kulturmiljöplanen? Vi är intresserade av att veta vilka kulturmiljöer som är viktiga för just dig. Vi kommer också diskutera vilka typer av kulturmiljöer som är karaktäristiska för Kramfors kommun.

Medverkande: Karin Högström och Andreas Gylling, samhällsavdelningen Kramfors kommun samt Linda Stiernberg från WSP.

Vi bjuder på fika!
Anmäl dig senast 19 november till kommun@kramfors.se, 0612-800 00

Uppdaterad: 2018-11-15 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.