Detaljplan för kvarteren Braxen, Muraren med flera

Planförslaget för Kvarteret Braxen, Muraren med flera, Kramfors kommun, antogs den 14 september 2021 på kommunstyrelsens möte. Planen har varit utsänt för granskning under tiden 4 maj – 25 maj 2021. En underrättelse inför antagande skickas ut till de som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för förnyelse och utveckling av verksamhetsområdet mellan Kramfors centrum och Kyrkviken. Detaljplanerna är från mellan 1958 och 1991 och all kvartersmark planlagda med användningen industri. Genom åren har verksamheterna på området successivt bytts ut från industriverksamhet till en blandning av handel, service och verksamheter. Detaljplanerna begränsar utvecklingsmöjligheterna för området. I planförslaget görs användningarna för området mer flexibla genom att byta ut eller komplettera användningen industri mot kontor, verksamheter, handel och centrum. Planförslaget föreslår ingen ny infrastruktur eller byggrätt.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Handlingar

Planhandlingarna hittar du i menyn till höger på sidan. Handlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, granskningsutlåtande, riskbedömningar för farligt gods, riskbedömning för förorenad mark, undersökning om behov av strategisk miljöbedömning samt fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen publiceras inte på hemsidan på grund av GDPR). Där finns även ett faktablad om vad en detaljplan är.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?
Kontakta gärna planhandläggare Stina Sahlén på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post till stina.sahlen@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors, ring gärna i förväg för att boka ett besök.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.