• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Granskning av detaljplan på Nordingråvallen

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget för utökad användning, detaljplan för Nordingrå Prästbord 1:184, 1:86, 1:88 m.fl.

Planförslagets syfte är utöka antalet användningar för kvartersmarken inom planområdet för att skapa möjligheter för området att förändras över tid. Planförslaget innebär att fler typer av verksamheter kan etablera sig i de centrala delarna av Nordingrå med närhet till service och kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen bedömer att planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande med samråd, granskning och antagande. Planförslaget har tidigare varit ute på samråd och ställs nu ut för granskning. Förändringar i planförslaget och bemötande av yttranden under samrådet finns redovisade i samrådsredogörelsen.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna planhandläggare Ida Westman på telefonnummer 0612-80361 eller via e-post ida.westman@kramfors.se.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 29 maj till

Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.


Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen och uppgett namn och fullständig adress kan senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2020-05-13 Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Miljö- och byggkontoret
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Kontaktperson
Ida Westman
Planhandläggare
Tel: 0612-80361
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.