Samråd för planprogram för delar av Kramfors stad

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på planprogrammet för delar av Kramfors stad, Babelsbergsområdet.

Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna att utveckla Babelsberg och området runt omkring det. I programmet studeras den övergripande strukturen för området. Programmet presenterar riktlinjer för kommande detaljplan. Planeringen ska utgå från områdets förutsättningar i tillskapandet av ny bostadsbebyggelse samtidigt som bergets natur- och kulturvärden tillgängliggörs för kommunens invånare och besökare. Parallellt med detta ändras det i det stora antal detaljplaner som nu reglerar området så att befintliga fastigheter och funktioner kan nyttjas bättre.

Planförslaget stämmer överens med Kramfors kommuns översiktsplan från 2013 och fördjupad översiktsplan för Kramfors stad från 2016.

Planprogrammet hittar du i menyn till höger tillsammans med ett faktablad om vad ett planprogram är samt en länk till Boverkets PBL Kunskapsbanken där det finns mer information om planprogram och detaljplanering.

Under samrådet för planprogrammet vill vi gärna ta del av era synpunkter. Genom att fånga in så många idéer, frågor och synpunkter som möjligt under planprogrammets skede underlättas efterkommande arbete med detaljplan.

Har du frågor och funderingar om planprogrammet?

Kontakta gärna planhandläggare Ida Westman på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post ida.westman@kramfors.se.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 7 maj till:

Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Kontaktperson
Ida Westman,
Planhandläggare
Tel: 0612-803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.