Flygfoto över planområdet

Upphävande av detaljplaner i Ullånger

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till upphävande för del av byggnadsplan Törna By samt del av detaljplan för Salums industriområde för fastigheterna Törna 3:14 och 3:15.

Syftet med upphävandet är att möjliggöra utveckling av Mjälloms Tunnbröd AB inom fastigheterna Törna 3:14 och Törna 3:15, där gällande detaljplaner reglerar småindustri.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Samråd

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under perioden 5 maj till och den den 20 maj 2022.

Detaljplanen hanteras med förenklat standardförfarande med samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Det innebär att samrådet är det enda tillfället då du har möjlighet att lämna in synpunkter.

Skriftliga synpunkter ska senast den 20 maj 2022 lämnas in till:
Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se

Den som inte lämnat in skriftliga synpunkter under samrådet och uppgett namn och fullständig andress kan senaste förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Handlingar

Till förslaget finns en plankarta och en planbeskrivning. Till förslaget finns även en undersökning med tillhörande checklista och en fastighetsförteckning. Fastighetsförteckningen redovisas inte på webben på grund av GDPR.

Handlingarna hittar du till höger under rubriken Relaterade dokument.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna våra handläggare på telefonnummer 0612-80 000 eller via e-post mob@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors.


Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.