Wästerlunds café med sina karaktäristiska neonskyltar.

Definitioner

Vi definierar begreppen kulturarv, kulturmiljö, kulturmiljöarbete och kulturmiljövård i enlighet med länets definitioner i Kulturarvsprogrammet 2017-2020.

Kulturarv

Kulturarv utgörs av de uttryck, föremål och lämningar, immateriella som materiella, vi människor har skapat och hur vi i dag uppfattar och tolkar dessa. Kulturarv är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det innebär.

Kulturmiljö

Den av människan påverkade miljön i större eller mindre skala som exempelvis skogslandskap, fångstmarker, odlingslandskap, stadslandskap, industrilandskap och älvdalar.

Kulturmiljöarbete och kulturmiljövård

Verksamhet som syftar till att främja kulturmiljöns värden till exempel genom att skydda, vårda, utveckla och sprida kunskap om kulturarv och kulturmiljöer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se