• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
Östby vattenverk, Kramfors, invigdes i juni 2018.

Östby vattenverk, Kramfors, invigdes i juni 2018.

Kramfors kommuns Vattenverk

De flesta som bor i någon av kommunens större tätorter har kommunal vattenförsörjning. Tekniska avdelningen sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Kramfors Kommun. Vi driver 16 vattenverk runt om i kommunen varav Östby är det största.

Tekniska avdelningens mål är att:

  • Att kunna leverera ett gott vatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet.
  • Att bedriva vår verksamhet kostnadseffektivt efter självkostnadsprincipen.

Ombyggnad av Östby vattenverk (2016-2017)

I maj 2016 började Östby vattenverk att byggas om. 32 miljoner satsas för att vi ska få bättre kvalitet på vårt dricksvatten. Men också för att få en säkrare drift, en modernare anläggning och för att reningsprocessen ska bli bättre i framtiden. Hösten 2017 ska arbetet vara klart.

Under renoveringstiden kan du vid enstaka tillfällen uppleva förändringar i lukt och smak på vattnet. 

Östby vattenverk, som är Kramfors kommuns största vattenverk, ligger tre kilometer från Kramfors. Verket försörjer cirka 8000 personer med dricksvatten. Så du som berörs av ombyggnationen bor i Kramfors stad eller i området mellan Väja i norr till Nensjö och Klockestrand i söder. Även delar av Bollsta kan beröras.

Byggdes redan 1936

Vattnet tas från ett flertal sjöar, bland annat Sjöbysjön, och det produceras cirka 3600 kubikmeter dricksvatten per dygn. Eftersom det är en ytvattentäkt har vattnets kvalitet periodvis varierat.
Vattenverket, som byggdes 1936, har fått ett antal moderniseringar genom åren. Den senaste större åtgärden gjordes 1994 då verket bland annat fick ny styrutrustning.

För att kunna säkra vattnets kvalitet för framtiden började tekniska kontoret en ny utredning 2008. I utredningen har man tittat på alternativa råvattentäkter och nya beredningsmetoder i vattenverket. Med målet att garantera en bra vattenförsörjning fram till år 2050 väljs nu Sjöbysjön som råvattentäkt.

Minskad lukt och smak i framtiden

Vattenverket ska kompletteras med en ny byggnad för kolfiltrering, till skillnad från dagens sandfilter. Via kolfiltrering kan man i högre grad minska lukt och smak som följer med ytvattnet.

Frågor besvaras av:
Peter Gradin, enhetschef VA-verken
Tel: 0612-803 21
peter.gradin@kramfors.se

Östby vattenverk

Östby vattenverk försörjer Kramfors tätort och området från Klockestrand, Sprängsviken till Väja med dricksvatten. Råvattnet tas från Sjöbysjön och vattenverket producerar ca 3600 m³ dricksvatten per dygn. För att kunna rena råvatten från en sjö till att bli ett bra dricksvatten krävs det flera reningssteg i vattenverket.

  • Kemiskfällning och filtrering i sandfilter för att reducera organiskt material (växt och jordpartiklar).
  • Långsamfiltrering i sand för att ta bort eventuell lukt eller smak
  • UV-ljus och Klorering för att inga bakterier ska komma ut i dricksvattnet.
  • Dosering av kalk och kolsyra för att vattenledningarna inte ska rosta sönder.

Bålsjö och Inviks vattenverk

Tar sitt råvatten från sjöar och renas på liknande sätt som vid Östby vattenverk.

Angsta vattenverk

Angsta vattenverk försörjer Bollsta, Nyland och Prästmon med dricksvatten. Angsta pumpar sitt råvatten ur en grusås för att renas i vattenverket, sedan pumpas vattnet ut på kommunens ledningsnät.

Övriga vattenverk

Övriga 12 vattenverk är borrade hål som tar sitt vatten från berggrunden.

Uppdaterad: 2019-07-24 Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

VA-verk enhetschef, Peter Gradin
peter.gradin@kramfors.se

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.