Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste uppdatering 11 januari.

Ny pandemilag
Den tillfälliga pandemilagen har trätt i kraft. Lgen är en så kallad ramlag och gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om vissa smittskyddsåtgärder. Som ett första steg har beslut fattats om bindande regler för gym, sportanläggningar, badhus, butiker, gallerior och platser som hyrs ut för privata sammankomster.

Reglerna innebär bland annat:

 • Max 8 personer får vistas på platser som hyrs ut för privata sammankomster, till exempel festlokaler
 • Maxantal inför i butiker och gallerior, gym och sportanläggningar. Varje besökare ska kunna ha tio kvadratmeter till förfogande.

Det är verksamheterna som ansvarar för att regelverken följs. Tillsynsmyndighet här landets länsstyrelser. Det är verksamheten som kan förläggas med vite eller behöva stänga, som privatperson kan du inte bli skyldig att betala böter om det är trångt på något ställe. Men precis som vanligt gäller att alla måste ta eget ansvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats


Delvis fjärrundervisning på högstadiet
För att minska smittspridningen av covid-19 har regeringen har beslutat att tillåta även högstadiet att bedriva undervisning på distans. Kramfors kommun inför partiell fjärrundervisning från vecka 2. Beslutet gäller till och med 24 januari.

Särskolans elever omfattas inte av fjärrundervisning.


Munskydd i kollektivtrafiken
Från 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du bär munskydd i kollektivtrafiken på vardagar mellan kl. 07-09 och 16-18 Rekommendationen gäller för dig som är född 2004 och tidigare.

 • Använd munskydd på Din Turs bussar under vardagar mellan klockan 07-09 och 16-18.
 • Ta med dig eget munskydd. Ta på dig munskyddet innan du kliver ombord på bussen och behåll det på tills du klivit av bussen och lämnat hållplatsen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar CE-märkta engångsmunskydd
 • Din Tur delar gratis ut ett munskydd per resa vid speciella utlämningsställen vid uppvisande av köpt biljett.
  I Kramfors är Järnvägskiosken utlämningsställe.

Läs mer på dintur.selänk till annan webbplats


Vaccineringen är igång

Tisdag den 5 januari startade vaccineringen mot covid-19 i Kramfors kommun. De första att vaccineras är äldre personer på våra särskilda boenden.

Det är Region Västernorrland som ansvarar för att vaccinera människor, men Kramfors kommun har ett visst ansvar.

 • Kramfors kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden och personer som har hemsjukvård.
 • Region Västernorrland ansvarar för alla andra, även de personer som har hemtjänst.

Det pågår planering för att vaccinera personer som bor i samma hushåll som någon med hemsjukvårdsinsatser och som inte kan ta sig till regionens vaccinationslokaler

Berörda kommer att få närmare information och varje enskild person får ge sitt samtycke till vaccinationen.

Vårdpersonal börjar vaccineras från och med den 6 januari.

1177 Västernorrlandlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplatsFrån och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Från 24 december gäller ytterligare restriktioner för att trycka ned smittspridningen.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Som privatperson är du sedan 14 december skyldig att:

Stanna hemma vid symptom
Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

IN OTHER LANGUAGES
Information om de nya nationella råden finns på sex andra språk förutom svenska. De finns dessutom på teckenspråk och lätt svenska.

Information about the new national regulations is to be found in six other languages besides Swedish. See Relaterade länkar.

Läs merlänk till annan webbplats

 

Från 24 december till 24 januari gäller även följande:

* Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.

* Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.

* Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym och så vidare begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.

* Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.

* Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari

* Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.

* All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

* Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen

Delvis fjärrundervisning på högstadiet
För att minska smittspridningen av covid-19 har regeringen har beslutat att tillåta även högstadiet att bedriva undervisning på distans. Kramfors kommun inför partiell fjärrundervisning från vecka 2. Beslutet gäller till och med 24 januari.

Särskolans elever omfattas inte av fjärrundervisning.


Gymnasiet

Stor del av undervisningen på gymnasienivå bedrivs på distans. Beslutet gäller till och med 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.


Dagverksamhet för dementa och anhörigstöd

Dagverksamhet för personer med en demenssjukdom stängs från idag och ersätts av hembesök och kontakt via telefon.

Beslut har också tagits att endast erbjuda anhörigstöd via telefon. De fysiska anhöriggrupperna pausas.

Förändringarna gäller till och med 31/1. Vi följer utvecklingen noga och kan komma att ändra datum.


Kulturskolan
Istället för fysiska träffar genomför kulturskolan instrument- och sångundervisning via det digitala mötesverktyget Zoom. Eleverna kommer få också tillgång till instruktionsvideos och annat.


Idrottsanläggningar
Kommunens samtliga idrottsanläggningar, till exempel ishallar, idrottshallar och simhallar, med tillhörande verksamhet är stängda. Undantaget är den simundervisning och idrottslektioner som bedrivs inom ramen för skolan.

Alla tränings- och badkort pausas.

Förändringen gäller till och med 24 januari.


Biblioteket
All program- och gruppverksamhet ställs in på biblioteken, till exempel sagostunder och språkcaféer.

Biblioteket är stängt som mötesplats och erbjuder endast tillgänglighet via telefon med möjlighet att reservera, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör enligt schema med plexiglasskydd och strikta rutiner. Även boken kommer-servicen ska fungera som vanligt, kassar lämnas utomhus.

För mer information, se bibliotekets webbplats. Beslutet gäller till 24 januari.


Konsthallen
Kramfors konsthall är stängd. Beslutet gäller till den 24 januari.


Kulturskolan
All öppen verksamhet vid Kramfors kulturskola ställs in, till exempel konserter, uppspel och vernissage. Gäller till och med den 24 januari.


Öppna förskolan
All verksamhet vid öppna förskolan ställs in till och med den 24 januari.


Kommunala boenden
Vi avråder starkt från besök på våra boenden.

 • Särskilt boende för äldre
 • LSS-boenden
 • Särskilt boende enligt socialtjänstlagen - psykiatri (SoL)

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.


Undvik fysiska möten i våra verksamheter

Med anledning av den nuvarande situationen med smittspridning och skärpta allmänna råd vill vi be dig som medborgare att undvika fysiska besök hos oss just nu.

Vi hjälper dig gärna via telefon eller e-post och kan även erbjuda möten via digitala mötesverktyg, men ber dig respektera önskemålet att undvika fysiska besök i Kom in kundtjänst, kommunhuset och andra kommunala lokaler.

I kundtjänsten Kom in får max fem besökare vistas samtidigt.

Vissa bokade besök hos exempelvis socialtjänsten omfattas inte av detta utan är fortfarande möjliga att genomföra på plats. Ta kontakt med den du ska träffa och lyssna av innan mötet.


 

Länets statistik och fakta om covid-19
På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover.

Aktuellt läge i Västernorrlandlänk till annan webbplats (Region Västernorrland)


Krisledningsgrupp möts regelbundet
Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19 . Från och med mitten av juni ingår krisledningsarbetet som en del i det ordinarie ledningsarbetet förutom inom välfärdsförvaltningen som har sin krisledning aktiverad. Om läget förändras kan den centrala krisledningsgruppen snabbt aktiveras igen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.

Official information on the Covid-19 pandemic
krisinformation.selänk till annan webbplats


Written information from Folkhälsomyndigheten

You also find a few broschures under Relaterade dokument.


Films


Af Soomaali — Somaliska

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo.

العربية - Arabiska

هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

فارسى — Persiska

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

ትግርኛ — Tigrinja

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst informationlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.
 • Håll minst en armlängdsavstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
 • Undvik att röra i ansiktet och ögonen.

Stanna hemma när du är sjuk

 • Känner du dig sjuk med symptom på covid-19 ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.

För den som bor med någon som blir sjuk

 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall.
  Det är läkaren som beslutar om har man ska agera, ger så kallade förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet.
  Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Covid-19
Alla invånare i länet med symptom på covid-19 får provtas. Kontakta din hälso- eller vårdcentral. Läs mer på vårdguiden 1177länk till annan webbplats

Sedan 2 juli finns möjlighet för dig med symtom att göra ett självtest för att påvisa eventuell pågående infektion. Mer om egenprovtagninglänk till annan webbplats

Från och med 9 september är det även möjligt att genomföra egenprovtagning på barn från 6 år. Se information på vårdguiden 1177länk till annan webbplats


Provtagning för antikroppar
Från och med 29 oktober kan du som har fyllt 18 år och är folkbokförd i Västernorrland boka en provtagning för antikroppar genom att logga in på 1177.se. Det är viktigt att du som vill provta dig har varit frisk i 14 dagar när provet görs, annars kan provsvaret bli svårt att bedöma.

Mer information finns på 1177.selänk till annan webbplats


Vaccin mot säsongsinfluensa!
På grund av stor efterfrågan på influensavaccin kommer vissa grupper att prioriteras för vaccinering. Region Västernorrland har en prioriteringsordning som gäller vid vaccinbrist där först och främst personer på särskilda boenden och i hemsjukvård ska vaccineras.

Mer information finns på Region Västernorrlands webbplatslänk till annan webbplats


Borttagen rekommendation för äldre
Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är att undvika att människor drabbas av psykisk ohälsa på grund av ensamhet.

Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Källa: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet.

Läs mer på forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Någon att tala med
Känner du oro, är ensam och behöver du någon att tala med? Då har Röda Korset en stödtelefon, 0771-900 800. Du som är över 65 år kan också vända dig till Äldrelinjen 020-222 223. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis.


Kommunens förskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller:

 • Symptomfria barn är välkomna till förskolan. Undantaget är om barnet bor med någon som har covid-19. Då ska barnet också vara hemma.

 • Sjuka barn rekommenderas att vara hemma utan provtagning. Barnet ska då undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

 • Barnet kan komma tillbaka till förskolan
  - när barnet varit symtomfritt i två dygn eller
  - efter sju dagar sedan insjuknandet om det endast har kvarstående milda symptom, till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska havarit feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Var noga med bedömningen av ert barns allmäntillstånd. Barnet behöver orka en hel dag på förskolan.

Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka vädjar vi, trots ovanstående, till ALLA som har möjlighet att hålla sina barn hemma eller minska tiden på förskolan, att göra det.


Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Öppna förskolan
Med anledning av de skärpta allmänna råden ställs Öppna förskolan in fram till den 24 januari.


Delvis fjärrundervisning på högstadiet
För att minska smittspridningen av covid-19 har regeringen har beslutat att tillåta även högstadiet att bedriva undervisning på distans. Kramfors kommun inför partiell fjärrundervisning från vecka 2. Beslutet gäller till och med 24 januari.

Särskolans elever omfattas inte av fjärrundervisning.

Symptomfria barn med sjuka anhöriga stannar hemma
Från och med tisdag 1 december lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation att symptomfria elever i förskolan och grundskolan som bor tillsammans med en eller flera personer med dokumenterad covid-19 ska stanna hemma.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskola (F-9) med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa vad som gäller


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Kulturskolan
Med anledninga av de skärpta allmänna råden ställs all öppen verksamhet vid Kramfors kulturskola in, till exempel konserter, uppspel och vernissage.


Fjärrundervisning
Stor del av undervisningen på gymnasienivå bedrivs till större delen på distans. Beslutet gäller till och med 24 januari.

 • Elever i behov av stöd, utan internet hemma eller med liknande behov kan fortfarande komma till skolan och nyttja lokalerna som då ej kan anses lida av trängsel.
 • Skolmåltider erbjuds i form av hämtning enligt samma modell som funnits under höstterminen.
 • Elever som omfattas av fjärrundervisning förbjuds inte att beträda skolbyggnaden, men rekommenderas att stanna hemma. Detta ger möjlighet för elever i behov av kompensatoriska insatser, till exempel utan tillgång till internet hemma, att få behoven tillgodosedda.
 • Eleverna förväntas delta aktivt på lektioner via fjärr, visa sig under hela lektionstiden samt följa ordningsregler och närvarorutiner.
 • Elever kan kallas in till skolan för enskilda lektioner, stöd eller andra former av aktiviteter som lärare bedömer kan och ska genomföras.

Gymnasiesärskolan omfattas inte av fjärrundervisning.


Kulturskolan
Med anledninga av de skärpta allmänna råden ställs all öppen verksamhet vid Kramfors kulturskola in, till exempel konserter, uppspel och vernissage.

Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet. Kramfors kommuns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller

När familjemedlemmar insjuknar
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever på gymnasiet stanna hemma från skolan när en familjmedlem diagnosticeras med covid-19, även om hen själv är symptomfri.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Ungdomar berättar om fjärrundervisning
Fem elever vid våra gymnasieskolor fick under vårterminen berätta om sina tankar, känslor och upplevelser kring fjärrundervisning.

Till sidan

Vaccineringen är igång
Tisdag den 5 januari startade vaccineringen mot covid-19 i Kramfors kommun. De första att vaccineras är äldre personer på våra särskilda boenden.

Det är Region Västernorrland som ansvarar för att vaccinera människor, men Kramfors kommun har ett visst ansvar.

 • Kramfors kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden och personer som har hemsjukvård.
 • Region Västernorrland ansvarar för alla andra, även de personer som har hemtjänst.

Det pågår planering för att vaccinera personer som bor i samma hushåll som någon med hemsjukvårdsinsatser och som inte kan ta sig till regionens vaccinationslokaler.

Berörda kommer att få närmare information och varje enskild person får ge sitt samtycke till vaccinationen.


Stark avrådan från besök vid våra äldreboenden
Smittspridningen av covid-19 ökar i landet och i vår kommun. Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta, därför avråder vi starkt från besök på våra boenden.

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.

Stoppa smittan – avstå besök!


Vaccineringen är igång
Tisdag den 5 januari startade vaccineringen mot covid-19 i Kramfors kommun. De första att vaccineras är äldre personer på våra särskilda boenden.

Det är Region Västernorrland som ansvarar för att vaccinera människor, men Kramfors kommun har ett visst ansvar.

 • Kramfors kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden och personer som har hemsjukvård.
 • Region Västernorrland ansvarar för alla andra, även de personer som har hemtjänst.

Det pågår planering för att vaccinera personer som bor i samma hushåll som någon med hemsjukvårdsinsatser och som inte kan ta sig till regionens vaccinationslokaler.

Berörda kommer att få närmare information och varje enskild person får ge sitt samtycke till vaccinationen.


Basala hygienrutiner
Personal som arbetar i hemtjänsten i Kramfors kommun använder basala hygienrutiner, vilket är det grundläggande skyddet mot smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

För närvarande är tillgången till skyddsutrustning som till exempel visir god och dessa ska användas av personalen vid kontakt med brukare.


Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Kramfors kommun har bland annat gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om. Vi tipsar även om bra stöd som ges av olika aktörer i länet och nationellt.

kramfors.se/foretagsservice

Föreningsstöd under pandemin
För att stärka upp vårt viktiga föreningsliv har ett tillfälligt ekonomiskt stöd omfattande en miljon kronor inrättats för ideella föreningar att söka under coronapandemin. Ett beslut som fattats av kommunstyrelsen.

Stödet är uppdelat i tre ansökningsperioder och kommer att fördelas mellan föreningar som uppfyller kraven.

Läs mer om krav och hur du ansöker:


Fritid
Verksamheten i Ådalshallen inklusive Träningsvärkstan, Bollstahallen, Latbergshallen och Kramfors IP stängs från den 17 november.

Undantag:

 • idrottslektioner som bedrivs inom ramen för skolan
 • Simundervisning

Alla tränings- och badkort pausas.

Förändringen gäller till och med 15 januari.


Kultur
Kramfors konsthall stängs från och med 17 november till den 15 januari. december.

Biblioteket stängs som mötesplats, men erbjuder istället tillgänglighet via telefon med möjlighet att reservera via telefon, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör som vanligt och även Boken kommer-servicen fungerar som vanligt.

Du kan få hjälp med att skriva ut dokument om du mejlar in dem. Via telefon kan biblioteket också hjälpa till med e-tjänster som Biblio, Ztory, Pressreader och Cineasterna.

Närbiblioteket i Ullånger har fortsatt meröppet (öppna med egen tagg). Du kan hämta reservationer, låna och lämna böcker.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Du kan fortfarande få biblioteksservice via telefon. Vi kan då hjälpa dig att reservera och låna om böcker. Via huvudentrén i Kramfors kan du även hämta ut böcker.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen kommer fortsätta köra enligt turlistan, men personalen jobbar bara i disk bakom plexiglas.
 • Vi har utökat vår Boken kommer-service, som innebär att man kan beställa böcker som sedan körs hem av bibliotekets personal.
 • Du kan skriva ut dokument med Princh från din egen dator, surfplatta eller telefon. Du kan även maila dina dokument till oss så skriver vi ut dem. Utskrifter hämtas vid huvudentrén.

Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.


På följande sida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

För ökad trygghet


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Vi avråder från fysiska besök.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet.

Har du behov av att påminna om vikten av att hålla avstånd i din verksamhet och dina lokaler? Här finns ett antal anslag som du kan välja bland!

Till sidan med anslag


Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:


Länstrafiken Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Bland annat rekommenderas munskydd från den 7 januari 2021 för den som åker vardagar klockan 7-9 och 16-18 och är född 2004 eller tidigare.

I första hand är det resenären själv som ansvarar för att ha med sig eget munskydd.

DinTur har också utlämningsställen där resenärer som kan visa upp en biljett kan hämta ett munskydd. I Kramfors är utlämningsstället Järnvägskiosken på Ringvägen 12. Observera att tillgången på munskydd kan variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

 

Under coronapandemin har vi lanserat intervjuserien Malin möter... En serie där kommunalrådet Malin Svanholm (S) möter invånare och medarbetare på hemmaplan för att prata om vardagen i en svår tid.

I berättelserna får vi veta vilka utmaningar som covid-19 innebär, men också ta del av nya idéer som fötts i trängda situationer.

– Jag är imponerad över det stora samhällsengagemang som växt fram under krisen, säger Malin Svanholm.

Se alla filmer

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.