Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Kramfors kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senaste uppdatering 31 maj.

Från och med juni gäller nationella råd i Västernorrland

Smittskyddsläkaren har i samråd med länsstyrelsen beslutat att inte förlänga de regionala rekommendationer som gäller i Västernorrland till sista maj. En minskad smittspridning ligger bakom beslutet.

– Vi ser nu att smittspridningen av covid-19 under en sammanhängande tid minskat så pass mycket i länet att vi kan återgå till de nationella råden. Det här betyder inte att vi kan återgå till att leva som vanligt. Fortfarande är smittspridningen omfattande och alla måste fortsätta att följa gällande rekommendationer så som att hålla avstånd till andra människor, säger Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Nationella allmänna råd och restriktioner

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Här kan du läsa dessa råd och restriktioner Länk till annan webbplats.

Lättnader för matcher och tävlingar

Kommunens utomhusanläggningar öppnar upp för matcher och tävlingar från och med den 1 juni.

Kommunens idrottsanläggningar inomhus (till exempel ishallar och idrottshallar) är stängda till och med 30 juni.

Ytterligare anpassningar från 1 juni

 • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.

 • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.

 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.

 • Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.

 • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30.

 • När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Station för egenprovtagning

Förutom Ådalshälsans provtagningsställe finns en station för egenprovtagning vid Ådalshallen i centrala Kramfors sedan slutet av april.

Den bemannas helgfria vardagar klockan 08.30-16.00.

Det är inte en drop in, utan du måste boka tid i förväg, vilket du gör genom att logga in på 1177.se.

Läs mer på Regionens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Från 24 december gäller ytterligare restriktioner för att trycka ned smittspridningen.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Som privatperson är du sedan 14 december skyldig att:

Stanna hemma vid symptom
Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

IN OTHER LANGUAGES
Information om de nya nationella råden finns på sex andra språk förutom svenska. De finns dessutom på teckenspråk och lätt svenska.

Information about the new national regulations is to be found in six other languages besides Swedish. See Relaterade länkar.

Läs mer Länk till annan webbplats.

 

Sammanställning över förbud, råd och rekommendationer
Det kan vara svårt att hålla kolla på vilka förbud, råd och rekommendationer som gäller med anledning av pandemin. Här hittar du en aktuell sammanställning.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Krisledningsgruppen har fattat beslut om begränsningar enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller.

Idrottsanläggningar och simhallar
Idrottsanläggningar inomhus, till exempel ishallar och idrottshallar, hålls stängda till och med 30 juni .

Kommunens inomhussimhallar är stängda till och med 30 juni. Flogstabadet kommer att öppna under juni.

Biblioteket
Kramfors bibliotek är stängt som samlingslokal, men erbjuder service med möjlighet att reservera, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör enligt schema med plexiglas-skydd och strikta rutiner. Även boken kommer-servicen fungera som vanligt (kassar lämnas utomhus) samt meröppet vid biblioteket i Ullånger med inpasseringsbricka. All programverksamhet såsom sagostunder och språkcaféer är inställda. För mer information, se bibliotekets webbplats.

Konsthallen
Kramfors konsthall är stängd. Beslutet gäller till 21 juni.

Begränsad samåkning i färdtjänsten
För att skapa en trygg resa för våra äldre och minska risken för smittspridning förlänger vi beslutet om hur många som får åka samtidigt i färdtjänst bilar. Max en passagerare i taxibil och max två i specialfordon. Beslutet gäller till 30 september.

Kommunala boenden
Vi avråder starkt från besök på våra boenden.

 • Särskilt boende för äldre
 • LSS-boenden
 • Särskilt boende enligt socialtjänstlagen - psykiatri (SoL)

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.

Kulturskolan
Kulturskolans frivilliga kurser genomförs via distansundervisning. I vissa fall, där distansundervisning inte är möjlig, pausas den helt.

Undvik fysiska möten i våra verksamheter
Med anledning av den nuvarande situationen vill vi be dig som medborgare att undvika fysiska besök hos oss just nu. I kundtjänsten Kom in får max fem besökare vistas samtidigt.

Vissa bokade besök hos exempelvis socialtjänsten omfattas inte av detta utan är fortfarande möjliga att genomföra på plats. Ta kontakt med den du ska träffa och lyssna av innan mötet. 


Länets statistik och fakta om covid-19
På följande länk du läsa antal bekräftade fall, antal som vårdas samt antal avlidna. Det finns även information om antal analyserade prover.

Aktuellt läge i Västernorrland Länk till annan webbplats. (Region Västernorrland)


Krisledningsgrupp möts regelbundet
Kommunen har haft den centrala krisledningsgruppen aktiverad under hela våren. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19 . Från och med mitten av juni ingår krisledningsarbetet som en del i det ordinarie ledningsarbetet förutom inom välfärdsförvaltningen som har sin krisledning aktiverad. Om läget förändras kan den centrala krisledningsgruppen snabbt aktiveras igen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.

For people who are getting vaccinated against covid-19

Arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persiska/farsi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Somaliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tigrinja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andra språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Important information about the vaccination against covid-19

Arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persiska/farsi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Somaliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tigrinja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andra språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Other useful links:

If you are getting the covid-19 vaccination Länk till annan webbplats.

Important information about the covid-19 vaccination Länk till annan webbplats.

Information about the vaccination process of covid-19 from The Public Health Agency of Sweden. Länk till annan webbplats.

Link to a few films Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. about the vaccin against covid-19


Information about covid-19 in different languages

Information about corona on krisinformation.se Länk till annan webbplats.

News about corona from sverigesradio.se Länk till annan webbplats.

Films about the corona virus on informationsverige.se Länk till annan webbplats.


Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information Länk till annan webbplats. (krisinformation.se)

 

 


 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.
 • Håll minst en armlängdsavstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.
 • Undvik att röra i ansiktet och ögonen.

Stanna hemma när du är sjuk

 • Känner du dig sjuk med symptom på covid-19 ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Du ska naturligtvis provta dig.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.

För den som bor med någon som blir sjuk

 • Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall.
  Det är läkaren som beslutar om har man ska agera, ger så kallade förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet.
  Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Egenprovtagning
I Västernorrland kan provtagning för pågående covid-19-infektion av allmänhet göras via egenprovtagning. Du loggar in via 1177.se och bokar provtagningsmaterial som hämtas ut på ett valt utlämningsställe.

I Kramfors kommun finns två utlämningsställen: Ådalshälsan och vid Ådalshallen.

Läs om Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland Länk till annan webbplats..

Provtagning via hälsocentral eller vårdcentral
Om du saknar e-legitimation kan du kontakta din hälso/vårdcentral. De gör då en medicinsk bedömning om du kan få ta provet på plats på hälsocentralen i stället. Det är just nu prioriterat för vård och omsorgspersonal och blåljuspersonal (polis, ambulans, räddningstjänst och SOS Alarm) i första hand när det gäller provtagning via hälsocentral/vårdcentral.

Antikroppsprovtagning
Från och med måndag 22 februari är det inte möjligt att provta dig för antikroppar. Region Västernorrlands personal som tidigare har jobbat med antikroppsprovtagning kommer istället att behövas för kommande vaccinationerna mot covid-19.

Kramfors kommuns uppdrag
Det är Region Västernorrland som ansvarar för vaccineringarna, men även kommunerna har uppdrag. Detta gäller för Kramfors kommun:

 • Vi ansvarar för att vaccinera omsorgstagare på särskilda boenden.
 • Vi vaccinerar även omsorgstagare inom hemtjänst och hemsjukvård som inte kan ta sig till en anvisad vaccinationsplats utan behöver få sitt vaccin i hemmet. I samband med det vaccineras även närstående som bor i samma hushåll.

Region Västernorrland ansvarar för alla andra, även omsorgstagare som har hemtjänst men som själva kan ta sig till en vaccinationsplats. Vårdpersonal vaccineras av Region Västernorrland.


Nationell prioriteringsordning för vaccinering

Fas 1
Särskilda boenden/personer med hemtjänst och hemsjukvård
Vård- och omsorgspersonal
Hushållskontakter

Fas 2
65 år och äldre
Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt deras hushållskontakter
Hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal

Fas 3
60-64 år
18-59 år med medicinsk riskökning
Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder

Fas 4
Övriga 18-59 år

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kunskap och support i vaccinfrågor
Har du frågor som rör din personliga hälsa kopplat till vaccin - kontakta din hälsocentral.

Region Västernorrland har en telefonsupport för vaccinationsfrågor.
Telefonnummer 0611- 804 00.

Andra bra källor:

 • 1177.se/vasternorrland
 • krisinformation.se
 • folkhalsomyndigheten.se
 • kramfors.se/coronavirus

At 1177.se you´ll also find information about covid-19 and the vaccination in other languages than Swedish.

Vaccinationslokaler
När Region Västernorrland öppar upp för vaccinering av allmänheten i fas 2 och vicare sker det i särskilt utsedda lokaler. I Kramfors kommun är dessa:

 • Kramfors Folkets park, Kupolen
 • Bollsta,Folkets hus
 • Centrum i Ullånger


Ersättning till riskgrupper
Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet.

Läs mer på forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Någon att tala med
Känner du oro, är ensam och behöver du någon att tala med? Då har Röda Korset en stödtelefon, 0771-900 800. Du som är över 65 år kan också vända dig till Äldrelinjen 020-222 223. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis.


Kommunens förskolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller:

 • Symptomfria barn är välkomna till förskolan. Undantaget är om barnet bor med någon som har covid-19. Då ska barnet också vara hemma.

 • Sjuka barn rekommenderas att vara hemma utan provtagning. Barnet ska då undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

 • Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19.

 • Barnet kan komma tillbaka till förskolan
  - när barnet varit symtomfritt i två dygn eller
  - efter sju dagar sedan insjuknandet om det endast har kvarstående milda symptom, till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska havarit feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Var noga med bedömningen av ert barns allmäntillstånd. Barnet behöver orka en hel dag på förskolan.

Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka vädjar vi, trots ovanstående, till ALLA som har möjlighet att hålla sina barn hemma eller minska tiden på förskolan, att göra det.


Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan

Öppna förskolan
Med anledning av de skärpta allmänna råden ställs Öppna förskolan in fram till den 21 februari.


Fjärr- och distansundervisning på högstadiet
På grund av den höga smittspridningen har Kramfors kommun på inrådan av smittskyddsläkaren vid Region Västernorrland fattat beslut om fjärr- och distansundervisning vid Gudmundråskolan och Högakustenskolan årskurs 7-9. Beslutet gäller till och med 21 maj. Rektor har befogenhet att fatta beslut om avsteg från distansundervisningen för enskilda elever.

Kulturskolan
Kulturskolans frivilliga kurser genomförs via distansundervisning. I vissa fall, där distansundervisning inte är möjlig, pausas den helt.

Beslutet gäller i första hand vecka 18 och 19, men kan komma att förlängas vid behov.

Symptomfria barn med sjuka anhöriga ska stanna hemma
Från och med tisdag 1 december lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation att symptomfria elever i förskolan och grundskolan som bor tillsammans med en eller flera personer med dokumenterad covid-19 ska stanna hemma. Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Grundläggande information
Oavsett om man är barn eller vuxen är det viktigt att vara hemma vid sjukdomssymptom, vara noggrann med handtvätt, hålla avstånd och så vidare.

I alla förskolor och skolor är städrutinerna uppdaterade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten anpassad på olika sätt.

Tyvärr kan någon drabbas ändå. Om det är ett barn/en elev/studerande eller personal, som konstaterats ha Covid-19, måste aktuell lagstiftning följas, till exempel sekretesslagen. Det betyder att verksamheten inte får informera om vem som drabbats eller av vilken anledning någon är frånvarande.

Bildningsförvaltningen har dialog och samråd med Regions Västernorrlands smittskyddsenhet. Om smittskyddsenheten bedömer att ytterligare åtgärder, förutom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är nödvändiga kommer dessa att genomföras.


Folkhälsomyndighetens vägledning för testning av barn och unga
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga i grundskola (F-9) med symptom på covid-19 testas. Målsättningen är en snabbare återgång till förskoleklass och skola för barn som inte är smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa vad som gäller


Vanliga frågor och svar
Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan


Gymnasiet återgår gradvis till undervisning på plats
Rekommendationen om undervisning på distans inom gymnasieskolan har ersatts av en rekommendation om att komplettera distans- och fjärrundervisning med närundervisning (på plats i skolan).

All vår verksamhet anpassas dock efter rådande smittläge.

Kulturskolan
Kulturskolans frivilliga kurser genomförs via distansundervisning. I vissa fall, där distansundervisning inte är möjlig, pausas den helt.

Beslutet gäller i första hand vecka 18 och 19, men kan komma att förlängas vid behov.

Om barn, elev, studerande, personal har konstaterad covid-19
Det är lätt att bli orolig om man hör att det finns covid-19 i ens närhet. Kramfors kommuns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa vad som gäller

När familjemedlemmar insjuknar
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever på gymnasiet stanna hemma från skolan när en familjmedlem diagnosticeras med covid-19, även om hen själv är symptomfri.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Ungdomar berättar om fjärrundervisning
Fem elever vid våra gymnasieskolor fick under vårterminen berätta om sina tankar, känslor och upplevelser kring fjärrundervisning.

Till sidan

Vaccinering mot covid-19
Du som vill vet mer om vaccinering mot covid-19 uppmuntras att ta del av informationen som finns fliken Vaccinering.

Stark avrådan från besök vid våra äldreboenden
Vi gör allt vad vi kan för att hålla viruset borta från våra särskilda boenden och avråder besök på våra boenden.

Fortsätt hålla kontakten med dina anhöriga via telefon. Det finns också möjlighet att mötas digitalt.

Om det finns särskilda skäl till ett fysiskt besök ber vi dig kontakta boendet så hjälper vi till att genomföra en säker träff.


Vaccinering mot covid-19
Du som vill vet mer om vaccinering mot covid-19 uppmuntras att ta del av informationen som finns fliken Vaccinering.

Våra telefonsamtal är inte bedrägeri
Det förekommer ofta varningar för en ny form av bedrägeri där okända kontaktar äldre personer och erbjuder vaccinationstid. För att bekräfta uppmana den äldre uppge sitt bank-id.

Kom då ihåg att vaccineringen är gratis och frivillig! Den som ska vaccineras gör en hälsodeklaration och en läkare ordinerar.

När det gäller Kramfors kommuns vaccineringar ringer någon från vårt vaccinationsteam och berättar när en omsorgstagare ska få vaccin. Och vi fterfrågar aldrig bank-id eller liknande.

Basala hygienrutiner
Personal som arbetar i hemtjänst och hemsjukvård i Kramfors kommun använder basala hygienrutiner, vilket är det grundläggande skyddet mot smittspridning. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

För närvarande är tillgången till skyddsutrustning som till exempel visir god och dessa ska användas av personalen vid kontakt med brukare.


Här hittar du som driver företag information och svar på vanliga frågor. Kramfors kommun har bland annat gått ut med ett stödpaket för att underlätta för lokala näringsidkare, som du kan läsa mer om. Vi tipsar även om bra stöd som ges av olika aktörer i länet och nationellt.

kramfors.se/foretagsservice


Covid-19-lagen
Den tillfälliga pandemilagen är en så kallad ramlag och gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om vissa smittskyddsåtgärder. Bland annat har butiker, gym och köpcentrum särskilda förhållningsregler.

Tillsynsmyndighet här landets länsstyrelser. Det är verksamheten som kan förläggas med vite eller behöva stänga, som privatperson kan du inte bli skyldig att betala böter om det är trångt på något ställe. Men precis som vanligt gäller att alla måste ta eget ansvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Idrottsanläggningar och simhallar
Idrottsanläggningar inomhus, till exempel ishallar och idrottshallar, hålls stängda till och med 30 juni, med undantag för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Kommunens inomhussimhallar är stängda till och med 30 juni. Flogstabadet kommer att öppna under juni.

Konsthallen
Kramfors konsthall är stängd. Beslutet gäller till 21 juni.

Kulturskolan
Kulturskolans frivilliga kurser genomförs via distansundervisning. I vissa fall, där distansundervisning inte är möjlig, pausas den helt.

Kultur
Kramfors konsthall är stängd. Beslutet gäller till 31 maj.

Kramfors bibliotek erbjuder service med möjlighet att reservera, lämna och låna böcker vid entrén. Bokbussen kör enligt schema med plexiglas-skydd och strikta rutiner. Även boken kommer-servicen fungera som vanligt (kassar lämnas utomhus) samt meröppet vid biblioteket i Ullånger med inpasseringsbricka. All programverksamhet såsom sagostunder och språkcaféer är inställda.

För mer information, se bibliotekets webbplats.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Du kan fortfarande få biblioteksservice via telefon. Vi kan då hjälpa dig att reservera och låna om böcker. Via huvudentrén i Kramfors kan du även hämta ut böcker.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen kommer fortsätta köra enligt turlistan, men personalen jobbar bara i disk bakom plexiglas.
 • Vi har utökat vår Boken kommer-service, som innebär att man kan beställa böcker som sedan körs hem av bibliotekets personal.
 • Du kan skriva ut dokument med Princh från din egen dator, surfplatta eller telefon. Du kan även maila dina dokument till oss så skriver vi ut dem. Utskrifter hämtas vid huvudentrén.

Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.


På följande sida hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

För ökad trygghet


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Vi avråder från fysiska besök.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet.

Har du behov av att påminna om vikten av att hålla avstånd i din verksamhet och dina lokaler? Här finns ett antal anslag som du kan välja bland!

Till sidan med anslag


Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:


Länstrafiken Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt. Munskydd rekommenderas för den som åker vardagar klockan 7-9 och 16-18 och är född 2004 eller tidigare.

I första hand är det resenären själv som ansvarar för att ha med sig eget munskydd.

DinTur har också utlämningsställen där resenärer som kan visa upp en biljett kan hämta ett munskydd. I Kramfors är utlämningsstället Järnvägskiosken på Ringvägen 12. Observera att tillgången på munskydd kan variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta.

Läs mer på Din Turs hemsida Länk till annan webbplats.


Under coronapandemin har vi lanserat intervjuserien Malin möter... En serie där kommunalrådet Malin Svanholm (S) möter invånare och medarbetare på hemmaplan för att prata om vardagen i en svår tid.

I berättelserna får vi veta vilka utmaningar som covid-19 innebär, men också ta del av nya idéer som fötts i trängda situationer.

– Jag är imponerad över det stora samhällsengagemang som växt fram under krisen, säger Malin Svanholm.

Se alla filmer

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Fakta - krisinformation

Har du frågor du inte hittar svar på? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på här, ring det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm).

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

När behöver jag kontakta vården?
De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.