• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Coronaviruset och covid-19

Här kan du som medborgare läsa om hur Kramfors kommun förhåller sig till och hanterar det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sidan uppdateras fortlöpande, senast uppdaterad 2020-05-19.

NY INFORMATION

Nya kriterier för smittfirhet vid covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas.

Läs mer längre ned på sidan under rubriken Kunskapsbank-Förhindra smittspridning


Så firar vi studenten 2020

Ådalsskolan har tagit fram ett upplägg för hur stundentfirandet kommer att gå till i vår.

Läs mer


Nytt avsnitt av Godmorgon Höga Kusten

Den 27 maj är det dags för vårens andra livesändning av Godmorgon Höga Kusten med skådespelaren och komikern Jens W Nilsson.

I det webbsända programmet kommer Jens W Nilsson göra ett besök hos lantbrukaren Lage Öhlén och i studion finns Tomas Byberg, från Byberg & Nordin, Gunilla Kjellsson, LRF Västernorrland, Jenny Edvinsson, Leader Höga Kusten, och Örjan Wallin, Kramfors Näringslivsråd med Företagarna.

Godmorgon Höga Kusten sänds klockan 08-08.30 på vår Facebooksida och det digitala näringslivsmagasinet magasin.kramfors.se.

Tanken med programmet är att ge en god morgon samt inspirera till att stötta näringslivet och hitta lösningar på samhällsutmaningar som uppstår på grund av covid-19.


Tala med barn och ungdomar om coronaviruset och covid-19

Barn och ungdomar hör dagligen nyheter om det nya coronavirust och sjukdomen covid-19, vilket kan skapa osäkerhet och oro. Som vuxen har du en viktig uppgift att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. 

Här är några länkar till bra webbplatser som kan ge dig stöd och inspiration till samtalen:

Krambo efterskänker del av lokalhyresgästers hyra

Fastighetsbolagen, Krambo ab och Kramfast ab, har beslutat att efterskänka maximalt halva hyran, under april, maj och juni, 2020, för lokalhyresgäster som bedriver verksamheter i enlighet med den statliga förordningen 2020:237.


Nationaldagsfirandet ställs in

Det traditionsenliga nationaldagsfirande som vi anordnar den 6 juni ställs in på grund av pandemin och risken för smitta. Välkomstceremonin för nya svenska medborgare arrangeras inte heller.

– Det är tråkigt att inte kunna bjuda in till nationaldagsfest som vanligt, men säkerheten är viktigare än allt annat. Kramfors kommun följer de rekommendationer som myndigheterna ger och ett firande av denna storlek går inte att anordna i år, säger Peter Carlstedt, kommundirektör.

Begränsat antal passagerare i färdtjänstens fordon

För att skapa en trygg resa för våra äldre och minska smittspridning inför vi en begränsning i hur många passagerare som får åka samtidigt i färdtjänstens bilar. Max en passagerare i taxibil och max två i specialfordon gäller fram till 31 juli.

Läs mer

Vårens högtider blir annorlunda i år

Under våren firar vi många högtider; högtider som i år måste få ett något annorlunda utförande. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, behöver vi tänka på att skydda varandra från smittspridning.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa råd och rekommendationer kring hur smittskyddslagen ska användas. Det är bland annat viktigt att undvika större sociala sammanhand där flera personer träffas. Råden gäller till 31 december 2020 om inget annat anges.

سيكون االحتفال بأعياد الربيع مختلفًا هذا العامlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Arabiska)

(Engelska) The spring holidays will be different this yearlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

(Franska) Les fêtes du printemps seront différentes cette annéelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

روزهای بزرگداشت بهار امسال متفاوت خواهد بودlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Persiska/farsi)

(Somaliska) Munaasabadihii xilligan gu’ga way ka duwanyihiinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
sidii hore sannadkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

(Tigrinja) እዚ ዓመት’ዚ ናይ ጽድያ በዓላት ኣበዓዕላና ፍልይ ኪብል’ዩlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


För ökad trygghet

 • Är du ung och känner oro över coronaviruset?
 • Händer saker i ditt liv på grund av coronaviruset som du har svårt att styra över och som du behöver hjälp med?
 • Är du vuxen och behöver verktyg för att prata med ungdomar om corona?
 • Möter du barn som riskerar att fara illa?

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Polisen har tillsammans med kommunerna tagit fram ett material som informationskälla och grund till samtal.

Du hittar materialet på:
www.kramfors.se/trygghetlänk till annan webbplats

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Följande källor är säkra att följa:

 • Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
 • Region Västernorrland – www.rvn.se
 • Krisinformation från svenska myndigheter – www.krisinformation.se

Se direktlänkar under Relaterade länkar.


Krisledningsgrupp möts regelbundet

Kommunen har aktiverat sin krisledningsgrupp som samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen leds av kommundirektör Peter Carlstedt och träffas regelbundet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

Tillsammans klarar vi det här

I första hand gäller det att minska smittspridningen genom att följa gällande rekommendationer och inte belasta samhällsfunktioner i onödan. Känner du dig det allra minsta sjuk så ska du låta bli att träffa andra människor.

Vår högsta prioritet är att skydda särskilt utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner.

Stödjande åtgärder

För att dämpa effekten av coronaviruset riktar vi ett antal stödjande åtgärder till näringslivet i Kramfors kommun. Vi erbjuder bland annat förlängda betaltider eller avbetalningsplaner på avgifter in VA, sophantering, tillstånd och tillsyn.

Vi kortar också ned betalningstider till leverantörer med säte i kommunen samt har en generös hållning vid inställda konferenser, föredrag och resor.

Läs mer:
www.kramfors.se/foretagsservice

Tips på två externa stöd

Region Västernorrland erbjuder förutom sina ordinarie företagsstöd även utvecklingscheckar för företag med 1-9 sysselsatta/anställda. Maximalt 150 000 kronor kan ges ut. https://www.rvn.se/sv/Utveckling/corona/projekt--och-foretagsstodlänk till annan webbplats

För besöksnäringsföretag i Höga Kusten finns ett utvecklingsprogram med stöd för till exempel produktutveckling, sökordsoptimering och översättning.
https://hkt.hogakusten.com/hoga-kusten-utvecklingsprogramlänk till annan webbplats

Information till företagare i näringslivsmagasinet

Den situation vi befinner oss i påverkar oss alla och hela samhället. Vår kommun behöver företagen och därför har vi i april månads näringslivsmagasin samlat information om de råd och stöd för näringslivet som finns.

I magasinet, som du hittar på https://magasin.kramfors.selänk till annan webbplats, finns bland annat efterlysning av skyddsutrustning till vården och nyhet om gratis rådgivning för att ställa om sitt företag. Vi har även intervjuat några av alla de nyckelaktörer för näringslivet som hjälper till i krisen.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller hos oss:

 • Barn och elever som är friska ska gå i förskolan/skolan som vanligt.
 • Barn och elever som är sjuka ska vara hemma.
 • Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det åter är dags för förskola och skola.
 • Om ett barn eller en elev uppvisar sjukdomssymtom kan inte barnet/eleven stanna kvar i verksamheten.

Barn alltid ska vara friska i skola/förskola och vi utgår från att du som vårdnadshavare respekterar det.

Vi har våra grundskolor öppna tills dess ett beslut om annat fattas av regeringen. Detta gäller dock:

 • Dans årskurs 9 den 6-7 april ställs in.
 • Bad fortsätter som vanligt så länge simhallen hålls öppen.
 • Prao fortsätter som vanligt om inte arbetsgivaren har några andra synpunkter.
 • Yrkesvisning åk 5 den 23 april ställs in.
 • Kulturskolans orkestrar, ensembler, dansensembler ställs in.

E-tjänst för framtida barnomsorgsbehov kopplat till covid-19

Vi planerar vi inför ett läge där vi blir tvungna att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om så sker – behöver du då barnomsorg för ditt/dina barn? Meddela oss via vår e-tjänst.

Läs mer

Allmän förskola 15 timmar pausad

Från och med 23 mars får barn med går i allmän förskola 15 timmar per vecka, inklusive de familjer som har vårdnadshavare som är föräldralediga, sin placering pausad. Man ska alltså hålla sitt barn hemma.

Kulturskolan

Kulturskolans musikundervisning ställs in från och med måndag 20 april på grund av coronaviruset och risken för covid-19. Körer, orkestrar, dansensembler och annat har sedan tidigare uppehåll. De evenemang som planerats under våren är också inställda.

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa hur vi agerar om det skulle förekomma fall av covid-19 i någon av våra verksamheter. Vi ger också svara på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Till informationssidan


Från och med onsdag 18 mars inför Kramfors kommun fjärrundervisning för elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Vi följer därmed de rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med.

Rekommendationerna säger att vi inte ska bedriva undervisning i skolornas lokaler utan ersätta den med fjärr- och distansutbildning. Det är alltså inte någon stängning av själva undervisningen utan mer en förflyttning av var och hur den sker. 

Dessa skolor och elevergrupper berörs:

 • Kramfors gymnasium som omfattar Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet Sandö. Vi ansvarar även för den teoretiska utbildning av gymnasieelever på naturbruksprogrammet på Nordvik.
 • Vuxenutbildningen
 • Yrkeshögskolan
 • SFI (Svenska för invandrare)
 • Kulturskolans ämneskurser för gymnasiekurser samt orkestrar, ensembler och dansensembler ställs in tillsvidare.

Gymnasiesärskolan undantas från beslutet på grund av det omsorgsbehov de eleverna har. 

Lärlingsutbildning inom yrkesprogrammen, APL (praktik inom vuxenutbildning) och LIA (praktik inom Yrkeshögskolan) bedrivs som vanligt så länge arbetsplatserna så beslutar.

Länsgemensamt beslut kring studentexamen

Kramfors kommun har tillsammans med de övriga kommunala gymnasieskolorna i Västernorrland och fristående gymnasierna, kommit överens om ramarna kring årets studentfirande.

Överenskommelsen är att göra studenten till något fint och minnesvärt även i år, även om det inte kan bli som det brukar med mösspåtagning, studentluncher och utspring på traditionellt sätt. Säkerheten är viktigast och att minska smittspridningen är avgörande. Ingen vill medverka till ökad smittspridning som kan drabba våra medmänniskor och alla måste hjälpas åt.

– Vi arbetar för att hitta en lösning för att ge studenterna ett fint avslut på sina gymnasiestudier, anpassat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger skolchef Ulrika Hurdén.

Kulturskolan

Kulturskolans musikundervisning ställs in från och med måndag 20 april på grund av coronaviruset och risken för covid-19. Körer, orkestrar, dansensembler och annat har sedan tidigare uppehåll. De evenemang som planerats under våren är också inställda.


Besöksförbud nationellt och lokalt

Från och med 1 april råder nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Kramfors kommun fattade först beslut om avrådan från besök för att sedan skärpa det till förbud. Vårt agerande ligger helt i linje med regeringens beslut.

Även vid de gruppbostäder vi har inom kommunen råder besöksförbud.

De träffpunkter/mötesplatser vi har inom välfärdsförvaltningens verksamhet är stängda för tillfället av samma orsak.

 

Frivilligsamordnare

Du som på grund av att du befinner dig i en riskgrupp och inte kan utföra dina vanliga sysslor, till exempel inköp, kan vända dig till vår frivilligsamordnare Ulrika Viberg för stöd och rådgivning.

Läs mer

Öppettider på Ådalshallen

Ådalshallens olika verksamheter har nya öppettider från och med 4 maj. Bra att veta är också att hallen under coronakrisen inte tar emot kontanter som betalning. Kort och swish fungerar som vanligt.

 

Över 70 år kan pausa tränings- och badkort

Ådalshallen och Bollstahallen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillåter dig som är över 70 år att göra en paus på tränings- och badkort. Detta gäller från 1 april till dess att Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationerna om begränsad kontakt.

För att pausa korten kontakta personalen på telefon
Ådalshallen 0612-80 490 eller adalshallen@kramfors.se
Bollstahallen 0612-211 80 eller bollsthallen@kramfors.se


Evenemang

Regeringen fattade den 27 mars beslut om att förbjuda offentliga folksamlingar som är större än 50 personer. Detta som ett led att minimera coronasmitta.

Det tagna beslutet är en fortsättning på den åtstramning av kontakter mellan människor som regeringen tog den 11 mars antalet församlade människor vid ett och samma tillfälle begränsades till 500.

Kramfors kommun har redan ställt in alla evenemang som vi vet drar stor publik, till exempel Höga Kusten Företagsmässa och Hållbarhetsveckan. Vi har även valt att avboka mindre sammankomster som medborgardialoger och föreläsningar.

Kramfors kommun kommer att se över all verksamhet och fatta de beslut som krävs. Sedan ser vi spirande möjligheter att ersätta fysiska möten med flexibla IT-lösningar.

Vi har samlat information för kulturaktörer här:
Bra att veta för kulturella och kreativa näringar

För att bromsa risken för spridning av det nya coronaviruset har Kramfors huvudbibliotek nya öppettider från 4 maj. För närbiblioteken i Nordingrå och Ullånger gäller tills vidare ordinarie öppethållande.

Måndag – onsdag klockan 11-16 samt telefonservice klockan 16-18
Torsdag – fredag klockan 11-15
Lördagar stängt

Läs mer

Biblioteken i Kramfors (Kramfors, Ullånger och Nordingrå) har genomfört ett antal åtgärder för att mildra smittrisken. Bland annat finns handsprit vid ingången och datorerna. Det finns också skyltar uppsatta om vikten om att hålla avstånd. Detta innebär att personalen inte kan ge exakt samma goda service vid datornerna som vanligt. Ett antal sittplatser har tagits bort för att öka avståndet.

Övrigt:

 • Alla program och grupper är inställda.
 • Du kan låna om böckerna fyra gånger istället för två.
 • Det går bra att beställa en "Bibblakasse" med böcker. Den kan endera hämtas på plats eller så distribuerar bibliotekspersonalen den.
 • Ingen avgift tas ut vid försenad återlämning.
 • DVD-filmer kan lånas om en gång, de lånas då om i två veckor.
 • Bokbussen åker som vanligt, men personalen möter låntagarna utanför bussen istället.

Kom ihåg!
Det går att låna om böckerna på Kramfors biblioteks webbplats eller genom att ringa.

Det finns bokinkast och återlämningslådor för den sosm inte vill komma in på biblioteket för att lämna igen sina böcker.


Kunder och medborgare rekommenderas att i första hand ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Om du besöker Kom in kundtjänst är det viktigt att hålla ett fysiskt avstånd, vilket innebär att personalen inte kan ge samma goda service som vanligt.

Behöver du ändå besöka oss tänk då på att:

 • Hålla ett säkert avstånd från andra besökare och personal
 • Tvätta/sprita händerna noga
 • Om du nyser eller hostar, gör det i armvecket
 • Är du sjuk ska du stanna hemma och inte besöka oss eller andra platser! Detta gäller även vid lindriga symtom.

Post till kommunen kan lämnas i den silverfärgade brevlådan bredvid kundtjänstens entré på Torggatan 2. Se till att brevet är ordentligt förslutet och att mottagarens namn står tydligt på kuvertet”.

Höga Kusten Airport

Med hänvisning till osäkerheten runt spridning av covid-19 har Trafikverket och flygbolaget Amapola beslutat att göra en paus för trafiken på destinationen Kramfors/Sollefteå - Arlanda.
Pausen gäller till att börja med under perioden 30 mars - 30 april.

Länstrafiken Din Tur

Från tisdag 14 april är det inte längre möjligt att gå in genom framdörren på Din Turs bussar. Du ska istället kliva på och av bussen genom den bakre dörren. Inga bussbiljetter kommer att säljas och det är inte heller möjligt att ladda kortet på bussen. Detta måste göras digitalt i förväg.

Läs mer:

https://www.dintur.se/coronavirusetlänk till annan webbplats

Har du frågor om nyheten, kontakta Din Tur på 0771-100 110.


Symptom för covid-19

Covid-19 ger ett eller flera av följande symptom

 • torrhosta
 • feber
 • andningsbesvär

Även snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Stanna hemma när du är sjuk

Vi följer Folkhälsomyndighetens instruktioner som säger:

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet, konsultera 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer. Vi har därför infört ett förbud mot besök på våra äldreboenden. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Folkhälsomyndigheten råder dig som har möjlighet att jobba hemifrån om du känner symptom men inte är sjuk nog att sjukskriva dig eller när du återhämtar dig under de 48 stipulerade timmarna.

Så förhindras smittspridning

 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen
 • Undvik kontakt med sjuka människor
 • Är du sjuk - stanna hemma

Läs mer om hur du skyddar dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

När är man smittfri

Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

Symptomfria personer bör generellt inte provtas, men om det ändå skett så kan man bedöma dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om de nyligen haft symtom förenliga med covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.

Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Svar på frågor

Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska du först leta information i pålitliga, digitala kanaler som krisinformation.se. Se också våra Relaterad länkar där du hittar källor till säker och bra information.

Ring bara det nationella informationsnumret 113 13 om du inte hittar informationen på webben.

Ring bara 1177 om du har sjukdomssymtom. Har du varit i något av riskområdena eller har haft kontakt med någon som är smittad ska du ringa 1177 för vidare besked.

Hjälp också gärna personer i din närhet att hitta informationen.

Seniorer

Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.

Du som anhörig eller vän till människor 70+ bör undvika besök som inte är nödvändiga. Det gäller även om du och de känner sig friska.

 

Resor inom Sverige

Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Tänk över om resan är nödvändiglänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning förlänger regeringen det tillfälliga inreseförbudet till den 15 juni. Sveriges tillfälliga inreseförbud började gälla den 19 mars och har förlängts en gång tidigare.

Syftet med inreseförbudet är att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Förbudet gäller liksom tidigare alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Svenska medborgare omfattas inte av förbudet.


Utlandsresor - avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till 14 april.

Utlandsresor, avrådan för alla länderlänk till annan webbplats (regeringen.se)

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Avstå från större träffar som kalas och fester.
 • Undvik att resa i rusningstid med kollektivtrafiken
 • Avstå från alla onödiga resor även inom landet.

Information om karensavdraget

Från och med tisdag den 7 april kan du som är anställd eller egenföretagare ansöka om ersättning för karens när du varit sjuk. Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen för anställda och egenföretagare. Beslutet gäller retroaktivt från den 11 mars. Det innebär att du ska ansöka i efterhand om ersättning för karens från den 11 mars och framåt.

Läs mer hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Läs mer om hur du kan prata med barn om coronaviruset:

Så pratar du med barn om coronaviruset (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)länk till annan webbplats

Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset (Rädda barnen)länk till annan webbplats

Written information from Folkhälsomyndigheten

You also find a few broschures under Relaterade dokument.

Af Soomaali — Somaliska

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo.

العربية - Arabiska

هكذا تحمي نفسك والآخرين من انتشار العدوى

فارسى — Persiska

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

ትግርኛ — Tigrinja

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

Teckenspråk, syntolk och lätt svenska

Länk till teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst informationlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen den 27 mars 2020.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 500 personer vid offentliga sammankomster, men detta ändras nu efter en begäran från Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.


Regler för restauranger och krogar

Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som gäller från och med 25 mars 2020.

För att minska risken för smittspridning får besökarna endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Läs mer Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

För skolrestauranger gäller följande
Enligt livsmedelsverket kan barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel vid buffén och att man måste äta och dricka sittandes vid ett bord.

Uppdaterad: 2020-05-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.