Bildningssnämnden


Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Anslås: 2023-01-31

Kan överklagas till och med: 2023-02-21

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se