Medborgardialog

Kramfors kommun vill ha en nära dialog med invånarna och medborgardialoger som gör skillnad. Syftet är att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i frågor som berör många människor i Kramfors kommun. Tillsammans skapar vi framtiden.

Varför?

Genom att tillåta och ge människor möjlighet dela med sig av sina synpunkter och tankar, lyssna och väga samman formas en trivsam och välkomnade kommun. Ett ökat engagemang och större delaktighet gynnar alla. Medborgardialogen är helt enkelt ett sätt stimulera och förnya demokratin.

Vilka?

En bra dialog kännetecknas av goda samtal mellan förtroendevalda, tjänstepersoner samt invånare och besökare i Kramfors kommun.

Hur?

För att göra medborgardialoger som gör skillnad behövs förståelse, kunskap och en struktur att bygga en dialog runt.

En del av Vision 2031

Att vara en öppen och inkluderande kommun som bjuder in till dialog samt stöttar engagemang bland invånarna ligger helt i linje med den vision vi antagit. Så här står det i Vision 2031:

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för en påtagligt positiv och hållbar utveckling där alla inkluderas och bidrar efter sina egna förutsättningar. (Vision 2031)

Exempel

På undersidan hittar du exempel på en större medborgardialog som vi haft.

Uppdaterad: 2020-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.