• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Besöksnäring i Höga Kusten 
– en resa i tid och rum

Världsarvet Höga Kusten och Ådalen är unika destinationsmål i Kramfors kommun. EU-projektets åtgärder och insatser förstärker besökspunkternas attraktionskraft, så att hela området får lyskraft såväl nationellt som internationellt.

Projektet ”Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum” fick 6,5 miljoner kronor av EU i mitten av juni 2017. Budgeten för projektet är 13,2 miljoner och löper fram till 2020.

Sju kluster

Arbetet i projektet utgår från sju kluster. I varje kluster finns ett antal medskapare, som deltar i projektets aktiviteter på olika sätt.

 1. Nyhamn, Marieberg, Box och Sandslån
 2. Nyland, Ytterlännäs gamla kyrka och Bollstabruk
 3. Kramforsviken, Öd
 4. Frånö, Lunde, Svanö, Sandö och Klockestrand
 5. Prästmon, Häxberget, häxmuséet och häxkällarna
 6. Nyadal, Hornöberget
 7. Norrfällsviken

Medskapare är föreningar och aktiva, företag inom besöksnäringen samt de kulturella och kreativa näringarna, barn och unga samt nysvenskar.

Projektstruktur

Projektägare:

 • Kramfors kommun

Offentliga medfinansiärer:

 • Region Västernorrland
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Kramfors kommun
 • Murberget – Länsmuseet Västernorrland
 • Ådalsbygdens pastorat/Svenska kyrkan

Privata finansiärer:

 • Box Destilleri
 • Båtklubben Bävern
 • Båtklubben Flottaren
 • Frånö Folkets hus
 • Hamnmagasinets Vänner
 • Köja-Marieberg Lokalhistoriska förening
 • Lunde Folkets hus
 • Norrfällsvikens Fiskehamnsförening
 • Nyadals Intresseförening
 • Sandslåns Vandrarhem & Camping/Sandslåns Varv
 • Svanö Folkets hus
 • Ådalen III

Samarbetspartners:

 • Riksantikvarieämbetet
 • SCA (Bollsta sågverk)
 • Mondi Dynäs AB
  - Höga Kusten Destinationsutveckling AB
 • Höga Kusten Turism
 • Hola Folkhögskola
 • Föreningen Dynäs II
 • Föreningen Styra

Investeringar för att möjliggöra besök

För att skapa attraktiva noder krävs såväl investeringar som starka entreprenörer. Investeringarna handlar om att tillgängliggöra besöksmål och möjliggöra för besökarna att bo kvar på platsen. Det pågår upprustning av parkeringsplatser, bryggor, kajer och servicehus på ett flertal platser.

Nya metoder för samverkan och affärsutveckling

Projektet arbetar med nya metoder för att knyta samman aktörer, utveckla affärsmodeller samt skapa fler reseanledningar och boendealternativ. Vi har anlitat fem författare som har skrivit var sin berättelse baserad på landskapet runt Ångermanälven, historien och de händelser som ägt rumt här. Författarna är Grzegorz Flakierski, Maria Hamberg, Therése Söderlind, Mats Jonsson och Bo R Holmberg.

Till berättelserna knyts aktörer i form av föreningar, företag och entreprenörer. Tillsammans skapar vi geografiska rundturer som besökarna kan ta. Digitalisering, skyltning och evenemangsutveckling ingår också i projektet.

En webbapplikation har också arbetats fram för att lyfta områdets unika historia genom att locka till historiska resor.


Uppdaterad: 2020-01-03 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Lars Holmberg
Projektledare
Tel: 0612-805 25
lars.holmberg@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.