07 februari 2017

Äldre nöjda med maten

90 procent av de äldre som har hemtjänst tycker att kvaliteten på vår mat är bra. 87 procent tycker att den är god (alltid eller ofta). 73 procent är nöjda att kunna välja mellan två rätter och lika hög procent är nöjda med den hjälp de får vid måltiderna.

- Det sista är helt och hållet tack vare hemtjänsten. Men siffrorna i sig är ju fantastiska, säger Karin Lidén, kostchef med anledning av resultatet.

Högsta siffrorna i särskilt boende
Ännu högre är siffrorna inom särskilt boende där hela 94 procent tycker att maten alltid eller ofta är god.

Enkäten kring vad de äldre tycker om sin mat genomförs vartannat år inom äldreomsorgen. Och den senaste gjordes alltså i november 2016.

- Genom åren har det varit en del synpunkter på matlådans storlek. Många har i tidigare enkäter tyckt att det är för lite mat i lådan. Det är det nästan ingen som tycker idag, och det är väldigt roligt, konstaterar Karin Lidén.

Förbättra från kök till bord
Men kostenheten slår sig inte till ro. Det finns mer att utveckla. - Just nu tittar vi över alla rutiner och gör dem tillgängliga digitalt. I rutinerna ser vi vad vi kan förbättra i hela kedjan från kök till bord, berättar Karin Lidén.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott idag behandlades också den riktlinje för måltidsverksamheten som kostenheten tagit fram. I den fastslås bland annat att:

• Måltiderna ska vara något som man ska se fram emot under dagen.
• Maten ska vara god, ha hög kvalitet och bra näringsinnehåll.
• Måltiden är en viktig källa för sociala kontakter.
• Kommunen ska sträva efter att göra de bästa valen ur etisk och miljömässig utgångspunkt.
• Kommunen ska underlätta för små och medelstora företag att kunna leverera mat.

- Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt. Genom måltiderna får både barn i förskola och skola samt inom äldreomsorgen möjlighet att utveckla respekt, ansvar och förståelse för miljön och den egna livsstilens påverkan, understryker Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Karin Lidén, kostchef
070-553 48 44
karin.liden@kramfors.se

Jan Sahlén (S)
kommunstyrelsens ordförande
072-572 45 20
jan.sahlen@kramfors.se