14 februari 2017

Kommunala kossor?

Kan kommunen äga kor i framtiden? Ja, den frågan ska utredas av kommunledningsförvaltningen i Kramfors efter en motion som Centerpartiet har lagt.

Ärendet var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan och politiken var positiva till att frågan utreds.

- Om vi har tillgång till egen mark, kan kommunen köpa egna djur, upphandla skötseln av dem och sedan använda köttet i kommunens kök. Flera kommuner har redan idag sådana lösningar, säger Bertil Böhlin (C), oppositionsråd i Kramfors och den som skrivit motionen.

Finns på fler ställen i landet
- Företeelsen är inte ovanlig. Det finns flera kommuner i landet som har egna kor, både i helt egen regi i sina naturbruksgymnasier men också genom en typ av leasing där bönder står för uppfödning av djur som kommunen äger, säger Karin Lidén, kostchef. Hon menar att tanken är lockande och ligger i linje med kostenhetens inriktning att öka andelen lokalproducerade livsmedel i köken.

Även majoriteten är positiv till att en utredning görs.

- Närproducerad mat ligger i tiden – inte minst för att det är bättre för vårt klimat och i förlängningen för att vi ska klara utmaningen kring hållbarhet, understryker Jan Sahlén (S).

Foto: Fotoakuten.se

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612 - 801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Karin Lidén, kostchef
Tel: 0612-804 14
karin.liden@kramfors.se

Bertil Böhlin (C)
oppositionsråd
Tel: 0612-801 21
bertil.bohlin@kramfors.se