08 mars 2018

Det ska vara enkelt att pendla

Vintern har varit en utmaning för många. Inte minst för alla som pendlar till och från arbetet i Kramfors. Jobbpendlarna är viktiga både för näringslivet och för Kramfors kommun som arbetsgivare. Därför har vi åter lyft frågan om vinterns störningar i tågtrafiken till Norrtåg.

Jobbpendlarna är en viktig resurs både för de privata företagen i området och för Kramfors kommun. Det handlar om kompetensförsörjning. Och det ska vara enkelt att pendla.

– Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska fortsätta att arbeta hos oss, säger Mikael Gidlöf, HR-chef.

Vad beror störningarna i tågtrafiken på?

Kramfors kommun lyfte frågan till Norrtåg i förra veckan för få veta vad störningarna beror på och vilka åtgärder som planeras.

Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg AB, berättar att den stora snömängden naturligtvis har medfört störningar. Nedisning av tåg och annan teknik samt ett flertal viltolyckor bidrog till att tåg måste tas ur trafik. Därför uppstod brist på tåg.

Bristfällig kommunikation och motstridiga budskap från Tågkompaniet samt ersättningsbussar som inte fungerat medförde också problem för resenärerna. Flera olika aktörer behöver samarbeta för att tågtrafiken ska fungera. Speciellt under snöovädret i februari fungerade dessvärre inte samarbetet mellan de olika aktörerna.

Vilka åtgärder kommer att tas?

Sedan ett antal veckor prioriterar Norrtåg enligt principen ”bäst för flest”. Rent konkret innebär detta att Norrtåg just nu prioriterar de sträckor där arbetspendlingen är hög, det vill säga på Ådalsbanan och på Botniabanan. Målsättningen är att det ska finnas tåg tillgängliga för trafik på sträckorna.

Norrtåg bedömer att de ska komma upp i trafik den närmaste tiden. Emellertid riskerar tågtrafiken att dras med problem på längre sikt eftersom det löpande underhållet av tågen är eftersatt på grund av snöovädret. Ett viktigt arbete inför framtiden blir att utveckla kommunikationen och förbättrad ersättningstrafik vid inställda tåg.

– Vi ska se till att det fungerar bättre, säger Olle Tiderman.

Kramfors kommun vill utveckla och stärka

Kramfors kommun arbetar kontinuerligt med Trafikverket och andra parter i länet för att Ådalsbanan ska rustas upp. Banans betydelse är stor för kommunen, regionen och hela landet. Det är Kramfors kommuns ambition att Ådalsbanan ska bli ett väl fungerande och attraktivt stråk, både för gods- och persontransporter.

– Vi vill fortsätta att utveckla och stärka nyttan med tågtrafiken, poängterar Jan Sahlén (S).

Läs mer

Störningar i tågtrafiken problem för oss

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 01
jan.sahlen@kramfors.se

Mikael Gidlöf, HR-chef
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se