19 mars 2018

Kramfors-Arlanda får trafikplikt

Trafikverket har beslutat om allmän trafikplikt för Sollefteå/Kramfors – Arlanda från oktober 2019. Ett beslut som är mycket positivt för Höga Kusten Airports två ägare; Kramfors och Sollefteå kommuner.

– Det är glädjande att Trafikverket hörsammat vår ansökan om trafikplikt, säger Gudrun Sjödin (S), ordförande i Höga Kusten Airport AB.

Sjödin säger att beslutet är positivt ur många aspekter. Med väl fungerande kommunikationskanaler blir våra kommuner mer attraktiva för befintliga ortsbor, inflyttare, företag och besökare. Höga Kusten Airport är en viktig kugge i arbetet med att hålla tillgängligheten hög.

Statligt uppdrag

Trafikverket har regeringens uppdrag att i hela landet avhjälpa brister i tillgängligheten i den kollektiva persontrafiken mellan regioner. Det sker genom så kallade trafikavtal, vilket innebär att Trafikverket betalar ersättning till trafikföretag för utförd trafik.

Inför att nuvarande flygavtal upphör i oktober 2019 har Trafikverket utrett behovet av flygtrafik.

Kramfors/Sollefteå tillkommer

Trafikverket har nu beslutat om fortsatt allmän trafikplikt, det vill säga de normkrav som säkerställer ett minimiutbud av regelbunden flygtrafik, från oktober 2019 för befintliga linjer i Sverige samt för flyglinjen Kramfors- Arlanda.

Linjerna är:

 • Arvidsjaur – Arlanda
 • Gällivare – Arlanda
 • Hagfors – Arlanda
 • Hemavan – Arlanda
 • Kramfors/Sollefteå – Arlanda (tillkommande flyglinje med allmän trafikplikt)
 • Lycksele – Arlanda
 • Pajala – Luleå
 • Sveg – Arlanda
 • Torsby – Arlanda
 • Vilhelmina – Arlanda
 • Östersund – Umeå


Om ingen aktör vill bedriva kommersiell trafik enligt trafikplikten upphandlar Trafikverket trafik och tecknar trafikavtal. Ett antal förändringar görs i den kommande upphandlingen.

– Förändringarna ger förutsättningar för ökad kvalitet och stabil flygtrafik, säger Anna Fällbom, chef för Trafikavtal och transportnät på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Gudrun Sjödin (S), ordförande Höga Kusten Airport AB
Vice kommunalråd
0612-801 32
gudrun.sjodin@kramfors.se