29 mars 2018

Mycket positivt händer inom BAS-förvaltningen

Att utföra ett proffsigt jobb, känna stolthet och tänka framåt samtidigt som man brottas med ett ekonomiskt underskott, det är en utmaning. Så är läget i BAS-förvaltningen. En kik i verksamhetsberättelsen för 2017 vittnar om många positiva händelser.

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen (BAS) har som yttersta uppdrag att tillsammans med kommunens andra förvaltningar och det omgivande samhället främja goda levnadsförhållanden.

Det handlar om att ge vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. I åtagandet ryms även vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser och asylmottagning.

Verksamheten, som till stora delar styrs av lagstiftning, är organiserad i fyra verksamhetsområden:

  • Stöd, vård och omsorg (SVO)
  • Individ- och familjeomsorg (IFO)
  • Funktionsstöd (FS)
  • Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA) 

BAS-förvaltningen chef Anna-Stina Fors Sjödin

– Jag är otroligt stolt över den verksamhet som bedrivs och över all personal. Det finns ett engagemang och en hängivenhet som vi ska ta vara på, säger förvaltningschef Anna-Stina Fors Sjödin.

– Även om det naturligtvis är kärvt att hantera ett tufft ekonomiskt läge händer väldigt bra saker som är till nytt för vår målgrupp.

Viktiga händelser under 2017

Nöjda äldre
Andelen nöjda brukare inom hemtjänsten ökade med flera procentenheter i den rikstäckande undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Välfärdsteknik
Våra insatser när det handlar om teknikutveckling inom vård och omsorg (till exempel trygghetskameror, nyckelfria lås och digitala larm) har mötts av positiva tongångar från brukare och deras anhöriga.

Satsningen, som i många fall inneburit en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, har även uppmärksammats nationellt av Socialstyrelsen och SKL.

Daglig verksamhet med nya möjligheter
Under 2017 har Navet och Återbruket kört igång, vilket innebär att utvecklingen av daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer fortsätter. Att ha en meningsfull tillvaro och ett jobb är viktigt för alla. Genom vår dagliga verksamhet DISA (Delaktig i sitt arbete) kan vi nu erbjuda detta.

Vuxenutbildning på frammarsch
En samlad vuxenutbildning är ett led i att kunna attrahera studerande till Kramfors. För att komplettera den undervisning som bedrivs Campus Kramfors har ett modernt vägledningscenter uppförts. Arbetet med ytterligare utveckling av ett fullgott lärcenter fortsätter.

Fler till arbete eller studier
När TRIA avslutades sista december ifjol kunde man konstatera att 34 av de 61 ungdomar som ingått i projektet fått kunskap och kraft att gå vidare i sina liv och kommit i arbete eller studier.

Det arbetssätt och de erfarenheter som gjordes inom TRIA tas nu tillvara i Ungdomstorget, som är ett arbete som Barn-, kultur- och utbildningsnämnden driver i viss samverkan med BAS.

Vi gör stöttning och hjälper andra att växa.

Insatser för integration
Kramforshjärtat har under 2017 blivit en etablerad mötesplats. Antalet elever som studerar svenska för invandrare (SFI) har fortsatt öka. Total var 461 elever inskrivna på SFI ifjol.

SFI kombinerat med vårdintroduktionsutbildningar anordnades för tredje året på raken.

Stöd till unga
Ett stödboende för unga i åldern 16-20 år öppnades i Bollstabruk. Under året har både ensamkommande unga men även andra unga med behov av anpassat stöd bott här.

Möten mellan människor utvecklar!

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef BAS-förvaltningen
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se