12 juni 2018

Höga kusten på export

Höga kusten som besöksmål har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. Utifrån den nationella strategin för besöksnäringen enas Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner om att utveckla Höga kusten och skapa 800 nya jobb fram till år 2025.

– Vi stärker tillväxten och tar en aktiv del i regionens utveckling. Samtidigt har projektet kopplingar till våra prioriterade områden hållbarhet och kultur, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktig och hållbar tillväxt

För att nå målet och skapa en långsiktig och hållbar tillväxt för besöksnäringen i Höga kusten behöver områdets utvecklas och dess attraktionskraft behöver testas på internationella marknader.

Höga kusten destinationsutveckling AB har skrivit fram ett EU-projekt som innebär en satsning på internationella besökare där ägarkommunerna deltar som medfinansiärer. För Kramfors del innebär satsningen drygt 146 000 kronor för tre år med start år 2019. Totalt omsluter projektet 7 miljoner kronor under projekttiden 2019–2021

Internationella gäster

Gästnätterna i Höga kusten har sedan år 2010 ökat med 55 procent. I Sverige ligger antal gästernätter på 24,9 procent och i Höga kusten endast 16,7 procent. Siffrorna tyder på en outnyttjad potential och ett tecken på att företagen inte vänder sig till internationella besökare eller att besöken ger för liten effekt.

Målet med projektet är att stärka och stimulera till ökad konkurrenskraft. Kunskapen om vad som kan göra Höga kusten internationellt gångbart behöver också stärkas för att öka andelen besökare från andra länder till samma nivå som genomsnittet för Sverige.

Höga kusten destinationsutveckling AB har genom undersökningar och analyser valt att fokusera på Finland, Tyskland och Nederländerna samt ”aktiva naturälskare”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget.

Läs mer

Höga kusten destinationsutveckling Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S) Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se