05 december 2018

Ådalen – ett nav i totalförsvaret

Totalförsvaret har en unik bredd i Västernorrland och Kramfors kommun, bland annat finns MSB:s verksamhet på Sandö och tillverkande företag av material som BAE-systems och SAAB Kockums är redan etablerade med stora enheter.

Vid en återetablering av försvarsverksamhet i regionen kommer ett mycket intressant kostnadseffektivt totalförsvarskluster att kunna byggas upp. Bredden och omfattningen på totalförsvarsverksamhet i vårt området torde vara unik för Sverige.

Därför pågår ett samarbete med närliggande kommunern, övriga offentliga aktörer och näringen för att möjliggöra ett strategiskt och kostnadseffektivt nav för totalförsvaret i Mellanorrland.

Ett grundmaterial som belyser Kramfors och Sollefteås strategiska och kostnadseffektiva förutsättningar har tagits fram och distribuerats till berörda departement och utskott. Syftet är att påverka försvarsberedningen.

Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen.

Jan Sahlén (s) och Åsa Sjödén (S), kommunalråd i Kramfors respektive Sollefteå kommuner, betonar att kommunerna på olika sätt gemensamt tänker stötta och underlätta för totalförsvarsrelaterade etableringar och andra utvecklingsinsatser som kan bli aktuella i området.

– Vi har en lång tradition av samarbete och gemensamt agerande i olika sammanhang. Vi hyser mycket stora förhoppningar om ett positivt beslut inför en eventuell kommande satsning hos oss, säger Jan Sahlén och Åsa Sjödén.

Här kan du läsa den redovisning som skickats till departement och utskott:

Ådalen - ett strategiskt och kostnadseffektivt nav
för totalförsvaret i Mellannorrland. Pdf, 4 MB.

I filen beskrivs allt vi redan har inom området, till exempel:

  • Perfekt lokalisering mitt i landet; 245 00 människor inom 10 mil
  • Tidigare erfarenhet av regementen
  • MSB och Folke Bernadotteakademien
  • Militär infrastruktur med kaserner, motorområde och förråd
  • Skjutfält och övningsområden
  • Sjukhus
  • Flygplats
  • Resecentrum
  • Dockstavarvet 

Film om vårt område ur ett försvarsperspektiv


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Kontakt vid frågor från media:
Åsa Sjödén
Kommunalråd
Sollefteå kommun
0620-68 20 00 (vxl)
asa.sjoden@solleftea.se

Kontaktperson
Kramfors kommun:
Janne Mellander
Näringslivsutvecklare
0612-801 06
janne.mellander@kramfors.se