28 mars 2019

Strategiska processer igång
för att nå ekonomiskt mål

Att leva med ett tufft besparingskrav innebär att man måste se över varje process och i dem hitta smarta lösningar. Bildningsnämnden tog igår ett antal beslut på sin handlingsplan för att nå en budget i balans.

Thomas Näsholm (S) har suttit som ordförande i bildningsnämnden under såväl goda som tuffa ekonomiska tider. Naturligtvis är det mera tillfredsställande att fatta positiva politiska beslut än att arbeta med förslag till besparingar som gör medborgare upprörda.

– Känslorna går att förstå och visst önskar även jag att vi hade en annan ekonomisk verklighet, säger Thomas.

– Sammantaget har vi dock en väldigt fin verksamhet inom bildningsnämnden, som jag är uppriktigt stolt över. Därför försöker vi vara strategiska i de ekonomiska beslut som tas och så långt det går lösa saker på naturlig väg.

Thomas Näsholm (S), ordförande bildningsnämnden

Bibliotekets besparing löses på naturligt sätt

Stolt är han till exempel över biblioteksverksamheten. Folkbiblioteket, som inte omfattar skolbiblioteken, har idag 13 fasta tjänster. För att spara pengar beslutade bildningsnämnden igår att minska folkbibliotekets ekonomiska ram med 1,5 miljoner kronor fördelat på tre år.

– Denna minskning är dock möjlig att göra genom naturliga personalavgångar, det vill säga pensioneringar. Vi beslutade också att tjänsterna på filialerna i Ullånger och Nordingrå inte ska beröras.

Körkortsutbildning kan fortsätta i ny form

Under tio års tid har Kramfors kommun erbjudit gymnasieelever i årskurs två möjligheten att ta körkort. Kostnaden för detta är cirka 1,3 miljoner kronor per år. Bildningsnämnden fattade igår beslut om att inte längre upphandla denna körskortsutbildning utan istället titta över möjligheten att på sikt införa ett körkortsstipendium.

– Även om det inte är lagstadgat att hjälpa ungdomar att ta körkort ser vi ett värde i det. Nämnden gav därför förvaltningen i uppgift att utreda hur man kan inrätta stipendier i stället, berättar Thomas Näsholm.

Kulturskolan beslutar själv om åtgärder

Under gårdagens möte togs även Kramfors kulturskola upp. Orkesterklassens vara eller inte vara i årskurs 3 har diskuterats, men nämnden beslutade att inte detaljstyra hur verksamheten klarar sin ramminskning på 500 000 kronor utan låta rektor ansvara för budget.

Pedagogiska måltider styrs upp

Under många år har pedagoger i skola och förskola haft möjlighet att äta kostnadsfritt om måltiden intagits tillsammans med barnen. Det har dock inte funnit några tydliga bestämmelser kring detta. Bildningsnämnden beslutade därför att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteföreskrift för området.

Idrottsprofilerna blir kvar

Även de idrottsprofiler vi har på gymnasieskolan, det vill säga tennis och ishockey, har varit föremål för utredning. Intresset för profilerna är stort och nämnden beslutade därför att behålla dem i utbudet av gymnasieutbildningar.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se