Tobaksfri duo. Källa: Folkhälsomyndigheten, andtuppfoljning.se/indikatorlabbet

Tobaksfri duo. Källa: Folkhälsomyndigheten, andtuppfoljning.se/indikatorlabbet

04 juli 2019

Ungdomar säger nej till tobak

Allt fler ungdomar är tobaksfria. I Kramfors arbetar vi med Tobaksfri Duo, en metod som innebär att en ungdom och en vuxen lovar att vara tobaksfria och tillsammans följa upp och stötta varandra.

Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993. Sedan dess har verksamheten spridits och idag deltar 84 kommuner runt om i landet.

Kontrakt och försäkran

I Kramfors kommuns skolor får alla i elever som börjar i årskurs 6 en introduktion av folktandvården under hösten. Då får eleverna möjlighet att bilda duo med en närstående vuxen och skriva kontrakt om att vara rökfri under kommande låsår.

Om eleven och den vuxne lyckats vara rökfria fram till maj månad, så skriver dom på en försäkran om att fortsätta vara rökfria och stötta varandra.

Tobaksfri duo är en del av vårt förebyggande folkhälsoarbete inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Nej till tobak belönades på Kramfors stadsfest

Under Kramfors stadsfest i juni i år belönades tio av de 104 ungdomarna i årskurs 6 till 9 vid Kramfors kommuns skolor för sitt beslut att säga nej till tobak. Priserna som lottades ut var två cyklar, fem eltandborstar och tre presentkort hos Kramfors handel.

Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande med ungdomarna som fick pris för att de valt att vara tobaksfria.

Thomas Näsholm med Kramsforsungdomarna som fick pris för att de valt att vara tobaksfria.

Prisutdelare var Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande och Elisabeth Svanberg, folkhälsoutvecklare. Priserna skänktes av Region Västernorrland och Kramfors kommun.

Tobaksfri Duo genomförs i ett samarbete mellan Region Västernorrland, folktandvården och folkhälsa, Kramfors kommuns skolor samt kommunens folkhälsoutvecklare.

Mer om folkhälsoarbetet i Kramfors kommun finns att läsa på

Folkhälsa

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Elisabeth Svanberg, folkhälsoutvecklare
0612-801 92
elisabeth.svanberg@
kramfors.se