26 juni 2020

Håll koll på brandrisk och eldningsförbud

Just nu råder eldningsförbud i Västernorrlands län. Det innebär att det är förbjudet att elda i skogen, men det är tillåtet att grilla och laga mat vid särskilt iordningställda platser. Du bör dock vara extremt försiktig.

Förbudet gäller eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Där är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser eller platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Vid eldningsförbud är det:

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
  • tillåtet att grilla i för ändamålet särskilt iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.
  • inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.

Respektera eldningsförbudet

Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad! Läget kan förändras.

Länsstyrelsernas karttjänst över rådande eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Alla som arbetar i skog och mark uppmanas att vara försiktiga vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Det är viktigt att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Vem fattar beslutet?

Beslutet om eldningsförbud är fattat av Länsstyrelsen Västernorrland i samråd med länets räddningstjänster.

Förbudet gäller till dess att länsstyrelsen meddelar annat.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Länsstyrelsen Västernorrland
Förvaltningsenheten
beredskap.vasternorrland@
lansstyrelsen.se
Telefon växel 0611-34 90 00