29 juni 2020
Kommun & demokrati

Fortsatt försörjningsstöd för barnfamiljer trots höjt bostadsbidrag

De barnfamiljer i Kramfors kommun som får ta del av regeringens satsning på bostadsbidragstillägg under coronakrisen får behålla hela försörjningsstödet. Det beslutade välfärdsnämnden vid sitt sammanträde den 1 juni.

Boendekostnaden är den största utgiftsposten för många hushåll och cirka 139000 barnfamiljer i Sverige får bostadsbidrag varje månad. För att stärka dessa familjer ytterligare har regeringen fattat beslut om ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som om allt går som planerat träder i kraft den 1 juli.

Tilläggsbidraget ska enligt avisering betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på bostadsbidraget, dock max 1325 kronor per månad.

Eget beslut för att stötta ytterligare

Kramfors kommun är positivt inställd till regeringens initiativ. Men går man strikt efter reglerna innebär det ökade bostadsbidraget att vårt kommunala försörjningsstöd behöver minskas i motsvarande skala. Försörjningsstödet är nämligen baserat på inkomst. Tilläggsbidraget får då ingen verkan.

– Vi vill värna de mest utsatta barnfamiljerna och inte försvåra, därför har vi fattat ett eget nämndsbeslut, berättar välfärdsnämndens ordförande Gudrun Sjödin (S).

Beslutet i fråga är så enkelt att man låter alla hushåll med barn under 18 år som får försörjningsstöd av Kramfors kommun behålla det i sin helhet, även om de får tilläggsbidrag från regeringen.

Återsök av ökad kostnad

I april fanns 56 hushåll med barn under 18 år i vår kommun som fick kommunalt försörjningsstöd. Kostnaden per månad för Kramfors kommuns beslut blir 74200 kronor (56 hushåll x 1325 kronor i maximalt tillägg).

– Dessa pengar kommer vi att återsöka hos regeringen, som uttryckt möjlighet för kommuner att kompenseras för merkostnader, säger Gudrun Sjödin.

Välfärdsnämndens vice ordförande Anette Agrell (V) fortsätter:
– I svåra tider måste vi stötta varandra och just nu känns det extra angeläget att stödja barnfamiljer med ansträngd ekonomi.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Gudrun Sjödin (S)
Ordförande välfärdsnämnden
0612-801 32
gudrun.sjodin@kramfors.se

Anette Agrell
Vice ordförande välfärdsnämnden
072-403 18 42
anette.agrell@pol.kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.