11 september 2020

Intresseanmälan att delta i Kramfors ungdomsråd

Är du mellan 13 och 25 år? Vill du få en chans att tycka till hur vi har det i Kramfors kommun? Då ska du anmäla dig till vårt ungdomsråd Ungdomsträffen för demokrati (UTFD).

Kramfors kommun vill skapa en plattform där barn och unga aktivt ska få möjlighet att uttrycka sig och känna sig respekterade och inkluderade i beslut som rör framtiden i Kramfors kommun. Kramfors ungdomsråd kommer att bestå av barn, ungdomar, tjänstepersoner och politiker.

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Utöver det bjuder UTDF in till träffar för barn och unga som vill möta politiker och beslutsfattare. En av träffarna äger rum varje år i samband med den internationella barnkonventionsdagen, 20 november.

Nu har du som är mellan 13-25 år möjlighet att ansöka om att delta i Kramfors ungdomsråd "Ungdomsträffen för demokrati (UTF)". Alla är välkomna oavsett könsidentitet.

Ansökan sker via vår e-tjäns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Ung i Kramfors

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Frågor kring nyheten?

Osman Saidabdala
Samordnare
Tel: 0612-800 85
osman.saidabdala
@kramfors.se