25 september 2020

Nya möjligheter för Nordingråborna att låna böcker

Vid bildningsnämndens senaste sammanträde (23/9) togs en del beslut som rör biblioteksverksamheten. Ett beslut som togs är att bibliotekslokalen i Nordingrå från och med årsskiftet ersätts av annan biblioteksservice.

Inför beslutet har en utredning gjorts för att se hur Nordingråområdets biblioteksservice används. Denna visar att närbiblioteket i Nordingrå inte längre är det självklara valet för ortsbor som vill låna böcker eller använda andra bibliotekstjänster. Biblioteket ligger på andra våningen, vilket gör att lokalen känns som otillgänglig.

– Som tur är har vi alternativ som kan tillgodose läslusten. Det känns bra att kunna erbjuda moderna alternativ när det gamla inte längre är gångbart, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Många nya möjligheter att låna böcker
Kommunens nya, fräscha bokbuss rullar regelbundet genom Nordingråbygden och genom konceptet ”Bibblan kommer” har bibliotekspersonalen möjlighet att göra besök på olika samlingsställen.

I Bibblan kommer ingår förut bokbussen aktiviteter som Digital salong i föreningslokaler, Boken kommer (litteraturleveranser till människor som har något hinder som gör det svårt för dem att ta sig till en bibliotekslokal) och nya satsningen kapprumsbibliotek på förskolan.

Elever ska garanteras boklån
Förändringen gäller bara funktionen som folkbibliotek. Nordingråskolan kommer fortfarande ha tillgång till ett bibliotek, men det övergår då till grundskolans verksamhetsområde.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Madeleine Wallenius
Bibliotekschef
0612-802 43
madeleine.wallenius@
kramfors.se