15 oktober 2020
Kommun & demokrati

Arbete för persontrafik på övre Ådalsbanan

Kramfors kommun ska aktivt arbeta för en kommande persontrafik på övre Ådalsbanan, det beslutade kommunstyrelsen i tisdags. I och med beslutet går vi in i den styrgrupp som håller på att bildas för uppdraget.

– Jag är glad att vi tillsammans ska bilda en tvärpolitisk styrgrupp för att diskutera hur vi bäst lägger upp en framtid med persontrafik på Ådalsbanan, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

– En utveckling av tågförbindelserna kommer att öka Kramfors attraktivitet som kommun att bo, leva och verka i. Med fungerande kommunikationsmöjligheter förstoras arbetsmarknadsregionen för oss alla.

Med ”vi tillsammans” och ”oss alla” menar Malin Svanholm i dagsläget Kramfors och Sollefteå kommuner samt Region Västernorrland.

Kramfors kommun representeras av kommunalråd Malin Svanholm och oppositionsråd Ida Stafrin (C). Tjänstepersoner från samhällsavdelningen deltar i arbetet efter behov.

– Styrgruppen kommer dock att bestå av ännu fler representanter då vi önskar samverka med alla kommuner och regioner som finns längs Ådalsbanans förlängning mot Östersund och Umeå, berättar Malin Svanholm.

Malin Svanholm och Ida Stafrin

Upprustning skapar framtidsmöjligheter
Att förhoppningen om en framtida persontrafik väckts till liv hänger ihop med att Trafikverket under åren 2019-2023 rustar upp övre Ådalsbanan, det vill säga sträckan Västeraspby-Långsele, för 700 miljoner kronor.

Upprustningen innebär bland annat att räls- och kontaktledningar byts, banvallen förstärks och att överfarter säkras eller tas bort. Resultatet blir att hastigheten kommer att kunna öka från 30-40 km/h till 80 km/h.

Styrgruppens viktiga uppdrag
Utifrån de nya förutsättningarna efter 2023 ska styrgruppen analysera hur, var och när persontrafiken kan starta. Frågetecken kring finansiering, infrastruktur, trafikupplägg är viktiga bitar att ta itu med tidigt. Arbetet behöver också samordnas med annan infrastrukturplanering i norra Sverige.

Oppositionsrådet Ida Stafrin menar att persontrafik på övre Ådalsbanan passar perfekt in i det regionala trafikförsörjningsprogrammet där ett av målen är att resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.

– Det känns skönt att vi nu tar ett ordentligt steg framåt i detta marathon av påverkansarbete. Det är alltid roligt när vi jobbar över kommungränserna och ännu bättre när vi tar steget över regiongränserna.

Uppdaterad: 2020-10-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@
kramfors.se

Ida Stafrin (C)
Oppositionsråd
0612-801 29
ida.stafrin@pol.kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.