05 februari 2021

Samernas nationaldag firas
årligen den 6 februari

Lördag den 6 februari är det samernas nationaldag; en högtidsdag som firas över hela Sápmi och vi vill också uppmärksamma det hela.

Det första nationaldagsfirandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

Året innan hade man på Samerådets 15:e samekonferens i Helsingfors beslutat att samernas gemensamma nationaldag ska vara den 6 februari. Datumet valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

1986 antogs sameflaggan och Sámi soga lávlla blev den officiella samiska nationalsången.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Lena Björn
Samordnare
Samhällsavdelningen
lena.bjorn@kramfors.se