24 februari 2021

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011 efter det att Sverigefinländarnas delegation valt Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari till sverigefinnarnas dag. Som finskt förvaltningsområde vill vi uppmärksamma dagen.

Carl Axel Gottlund ((1796-1875) var en finländsk folklivsforskare och kulturpolitiker, som hade en brinnande passion för det finska språket och litteraturen.

Gottlunds forskning om skogsfinnar utgör en viktig källa till det vi vet om skogsfinnarnas historia idag. Gottlund verkade som lektor i det finska språket vid Helsingfors universitet samt gjorde betydande insatser för att förstärka det finska språket bland finländare i Sverige.

Sverigefinnarnas dag heter som den gör därför att dagen, liksom flaggan, är den nationella minoriteten sverigefinnarnas symboler.

Det är sverigefinnar som är en av Sveriges nationella minoriteter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Men alla, även de som helst använder benämningen sverigefinländare, är välkomna att fira dagen!

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Lena Björn
Samordnare
Samhällsavdelningen
lena.bjorn@kramfors.se