06 september 2021
Kommun & demokrati

Projekt för att förebygga psykisk ohälsa och självmord

Kramfors kommun deltar tillsammans med alla kommuner i länet i ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa och självmord samt att främja psykisk hälsa.

Projektet heter ”En nollversion för suicid – suicidprevention”.

Kramfors kommun har valt att samarbeta med Räddningstjänsten Höga Kusten–Ådalen. Just nu rekryteras en samordnare till Räddningstjänsten som får uppdraget att informera, motivera till utbildning samt utbilda inom området psykisk ohälsa och suicid.

– Målet är att nå ut brett med förebyggande insatser till myndigheter, organisationer, föreningar, företagare och allmänheten, säger Elisabeth Svanberg, folkhälsosamordnare på Kramfors kommun.

Samverkan och samarbete sker på övergripande plan mellan länets sju kommuner, Regionen och Kommunförbundet, där BG Social Reko är huvudprojektägare (en samverkan mellan Region Västernorrland och länets kommuner avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård).

Projektet finansieras med riktade statliga medel och pågår fram till utgången av 2022.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Elisabeth Svanberg
Folkhälsoutvecklare
0612-801 92
elisabeth.svanberg@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.